7 loại hình nghề nghiệp người Việt Nam không được làm khi xuất khẩu lao động từ ngày 20/5

Nội dung này được phổ biến từ Nghị định 38/2020/NĐ-CP. Đi kèm với đó là 8 lưu ý đặc biệt quan trọng trong làm hồ sơ thủ tục xuất khẩu lao động.

Kể từ tháng 5 tới đây, có một loạt các chính sách mới sẽ đi vào hiệu lực. Trong đó đặc biệt là Nghị định 38/2020/NP-CP liên quan tới người Việt Nam khi xuất khẩu lao động nước ngoài. Cụ thể, trong Nghị định chỉ rõ 7 loại hình nghề nghiệp công dân nước ta không được làm khi xuất khẩu lao động. Ngoài ra, người lao động cần nắm rõ 8 lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thủ tục.

 

Để lại phản hồi