Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của hiệp hội
Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch hiệp hội

Ngày sinh: 20/9/1944

Quê quán: Thanh Hóa

Chức vụ từng giữ: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

Ông Phan Chính Thức
Phó chủ tịch hiệp hội
Ông Dương Đức Lân
Phó chủ tịch hiệp hội
Ông Nguyễn Hải Hữu
Phó chủ tịch hiệp hội
Ông Hoàng Ngọc Vinh
Phó chủ tịch hiệp hội
Ông Cao Văn Sâm
Phó chủ tịch hiệp hội
Bà Trần Thị Thúy Nga
Phó chủ tịch hiệp hội
Ông Phan Sỹ Nghĩa
Phó chủ tịch hiệp hội
Ngôn ngữ »