Ban hành các chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động GDNN của dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN” thuộc CTMT GDNN – VL- ATLD giai đoạn 2016-2020

Ban hành các chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động GDNN của dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN” thuộc CTMT GDNN – VL- ATLD giai đoạn 2016-2020


Version
Lượt tải về 14
Số lượt xem 5
Kho lưu trữ
Dung lượng File 2.96 MB
Kiểu File rar
Ngày tạo Tháng Hai 18, 2019
Lần cập nhật cuối Tháng Hai 18, 2019
Tải về

Số/ký hiệu văn bản: 821/QĐ-LĐTBXH

Ngày ban hành: 19/12/2018

Để lại phản hồi