Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Version
Lượt tải về 2
Số lượt xem 4
Kho lưu trữ
Dung lượng File 4.00 KB
Kiểu File unknown
Ngày tạo Tháng Hai 18, 2019
Lần cập nhật cuối Tháng Hai 18, 2019
Tải về

Số/ký hiệu văn bản: 03/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 17/01/2019

Để lại phản hồi

Ngôn ngữ »