Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017


Version
Lượt tải về 7
Số lượt xem 6
Kho lưu trữ
Dung lượng File 4.00 KB
Kiểu File unknown
Ngày tạo Tháng Hai 18, 2019
Lần cập nhật cuối Tháng Hai 18, 2019
Tải về

Số/ký hiệu văn bản: 06/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 28/01/2019

Để lại phản hồi

Ngôn ngữ »