Giới thiệu hiệp hội

Giới thiệu về hiệp hội

1. Tên gọi

– Tên tiếng Việt: Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam
– Tên tiếng Anh: Viet Nam Association For Vocational Education – Training And Social Work Profession.

2. Tôn chỉ mục đích

– Là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức công dân Việt Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội, được thành lập theo Quyết định số 996/QĐ-BNV, ngày 30 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội có trụ sở đặt tại số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
– Mục đích của Hiệp hội nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Việt Nam là hội viên của Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội; phối hợp, đoàn kết hội viên vì sự nghiệp xây dựng và phát triển dạy nghề, nghề công tác xã hội; động viên khuyến khích hội viên chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức, nghiên cứu, đề xuất chính sách, cơ chế, các giải pháp và giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hội viên phát triển bình đẳng theo quy định của pháp luật.

3. Địa vị pháp lý

– Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, cơ quan ngôn luận và biểu tượng theo quy định của pháp luật.
– Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động và trụ sở

– Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước.
– Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội.
– Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Thủ đô Hà Nội. Hiệp hội có thể đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

– Tự nguyện; tự quản.
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
– Không vì mục đích lợi nhuận.
– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

Ngôn ngữ »