Hội thảo Tăng cường hợp tác kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trung tâm dịch vụ việc làm tại Kon Tum

Nhằm tăng cường kết nối giữa đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và việc làm, Hội thảo Tăng cường hợp tác kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trung tâm dịch vụ việc làm do Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, Cục Việc làm và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện được tổ chức tại  khu vực Tây nguyên và Đông nam bộ, tại  Khách sạn Đông Dương – Indochine, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum vào ngày 18/10/2019.

Hội thảo có sự tham gia của trên 100 đại biểu đại diện Bộ ngành lao động- Thương binh và xã hội ở trung ương và địa phương trong lĩnh vực việc làm và đào tạo nghề, các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực khu vực Tây nguyên và Đông nam bộ, các viện nghiên cứu, nhà quản lý và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp đóng một vai trò quyết định trong việc cung cấp kiến thức và kỹ năng hành nghề cho người học để có năng lực tiếp cận và tham gia thị trường lao động. Hợp tác chặt chẽ, cùng chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện một cách có hiệu quả giữa các TTDVVL và CSGDNN là cầu nối giữa đào tạo và sử dụng sẽ mamg lại lợi ích cho các bên.Nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên (HS-SV); tăng cường phối hợp hoạt động của TTDVVL  với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN), các doanh nghiệp đang là ưu tiên hàng đầu  trong hoạt động dịch vụ việc làm.  Điều này càng trở lên có ý nghĩa hơn khi Việt Nam vừa gia nhập công ước 88 về dịch vu việc làm, thực hiện đổi mởi hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị quyết 28 về cải cách bảo hiểm xã hội. Hiện nay ở các mức độ khác nhau, sự hợp tác giữa TTDVVL và CSGDNN đã được triển khai thông qua  nhiều hình thức như: Phối hợp,  trao đổi và  chia sẻ thông tin trong quá trình tổ chức các phiên giao dịch việc làm; Thông tin về thị trường lao động,  về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm; Phối hợp tuyển sinh, đào tạo các khóa ngắn hạn, tổ chức cho người học nghề tham quan các TTDVVL, các doanh nghiệp; Hướng nghiệp, tư vấn  việc làm,  giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm…

Hội thảo sẽ tập trung vào chia sẻ  kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác giữa TTDVVL và  CSGDNN, bao gồm lọai hình hợp tác, nội dung hợp tác, phương thức hợp tác trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và kết nối việc làm; Giới thiệu công cụ đánh giá tư vấn hướng nghiệp học nghề, định hướng việc làm; các phương thưc đào tạo mới; Chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong mối quan hệ hợp tác với TTDVVL và  CSGDNN; đánh giá kết quả và thách thức trong việc thực hiện sự hợp tác này. Đưa ra đề xuất chương trình, nội dung, cơ chế hợp tác giữa TTDVVL và  CSGDNN.

Để sự hợp tác này có hiệu quả cần có một khuôn khổ chung và sự chia sẻ đầy đủ về tầm nhìn, chức năng và trách nhiệm và cam kết của mỗi bên; có hoạch truyền thông để tiếp cận các nhóm mục tiêu một cách phù hợp, đặc biệt nhóm khách hàng là lao động trẻ; học sinh sinh viên, người lao động lớn tuổi. Kết quả và khuyến nghị của hội thảo sẽ cung cấp những thông tin đầu vào tham khảo cho việc xây dựng các giải pháp về cơ chế và kế hoạch  hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm dịch vụ việc làm

You may also like
Ký kết thỏa thuận cung ứng 21.500 lao động giữa Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp với các doanh nghiệp
Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Nga sẽ cử giáo viên tới các trường học ở Việt Nam
Đẩy mạnh hợp tác Giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Australia

Để lại phản hồi