Khoảng 60% lao động trong ngành du lịch biết sử dụng ngoại ngữ và máy tính

Cả nước hiện tại có trên 1,3 triệu lao động du lịch, chiếm khoảng 2,5% tổng lao động cả nước; trong đó chỉ có 42% được đào tạo về du lịch…

Theo Tổng cục Du lịch, hiện tại, cả nước có trên 1,3 triệu lao động du lịch, chiếm khoảng 2,5% tổng lao động của các nước. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ các ngành nghề khác chuyển sang và có tới 20% lao động chưa qua đào tạo chính quy về du lịch mà chỉ được huấn luyện tại chỗ. Chính vì thế, số lao động có chuyên môn, kỹ năng cao vừa thiếu vừa yếu nhưng số lao động chưa đáp ứng được yêu cầu lại rất lớn.

IMG_0620

Hình minh họa – Ảnh Vi Phong

Về vấn đề ngoại ngữ. Hiện tại chỉ có khoảng 60% người lao động trong lĩnh vực du lịch biết sử dụng ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh và chủ yếu, tới 42%. Các thứ tiếng còn lại như Trung Quốc (5%), Pháp (4%) và một vài ngoại ngữ khác. Đánh giá trên tiêu chí sử dụng ngoại ngữ thành thạo thì hiện chỉ mới có khoảng 15% người lao động trong lĩnh vực du lịch đáp ứng được việc này. Đây là con số khá thấp và chủ yếu ở bộ phận hướng dẫn viên và lễ tân khách sạn.

Về trình độ công nghệ thông tin. Hiện chỉ có khoảng trên 60% lao động du lịch biết sử dụng máy tính để phục vụ cho công việc, nhưng chủ yếu cũng chỉ là những công đoạn đơn giản.

Hiện cả nước có 13.500 hướng dẫn viên du lịch quốc tế và 8.200 hướng dẫn viên nội địa. Theo GS. TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, cùng với những hạn chế như trên thì trình độ chuyên nghiệp, khá năng ứng xử, kỹ năng mềm, nhận thức và đạo đức nghề nghiệp của lực lượng lao động du lịch cũng chưa được đào tạo, huấn luyện đầy đủ. Và trên thực tế, lực lượng lao động du lịch đang có sự phân bố không đều. Cụ thể, những lao động có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu chỉ tập trung ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang… còn tại các địa phương khác gần như rất ít.

Từ thực trạng trên có thế thấy chất lượng nhân lực du lịch của Việt Nam còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển du lịch, nhu cầu của khách du lịch và của hội nhập quốc tế GS.TS Nguyễn Văn Đính cho biết./.

Vi Phong/Báo Tổ quốc

Để lại phản hồi