Home Sự kiện 15/7/2020 – Ngày kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills...

15/7/2020 – Ngày kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day) trong bối cảnh đầy thách thức

0
68

Ngày 18/12/2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc tuyên bố ngày 15/7 hàng năm là ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day). Năm nay Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động đến toàn thế giới, khiến phát triển kỹ năng thanh niên đứng trước nhiều thách thức.

Phát triển kỹ năng nghề đặc biệt là kỹ năng nghề cho thanh niên luôn là sự quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, của Liên hợp quốc và các cơ quan, tổ chức quốc tế khác. Theo thống kê của Liên hợp quốc, lao động trong độ tuổi thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) chiếm khoảng 16% lao động toàn cầu. Sự tham gia tích cực của lực lượng lao động này giúp cho xã hội phát triển đảm bảo tính bao trùm, ổn định và bền vững, giảm bớt những khó khăn, thách thức từ sự tác động của biến đổi khí hậu, thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng giới, xung đột và di cư.

Chính vì vậy, tại phiên họp toàn thể vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15/7 là ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day). Đây là được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu sự quan tâm của toàn cầu đối với phát triển kỹ năng cho thanh niên. Mục đích của sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức và thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội các quốc gia và toàn cầu; đồng thời sẽ góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn thế giới.

Năm nay, ngày kỹ năng thanh niên thế giới diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã khiến nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) trên toàn thế giới phải tạm ngừng hoạt động đào tạo. UNESCO hiện ước tính gần 70% số người học trên thế giới bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học ở các cấp học. Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 làm gia tăng thất nghiệp và gây tình trạng thiếu việc làm, có thể có tác động lâu dài đến cuộc sống người lao động, đặc biệt là các lao động trẻ.

Trong bối cảnh như vậy, để kỷ niệm Ngày kỹ năng thanh niên thế giới 15/7/2020, UNESCO và WORLDSKILLS đang tổ chức chuỗi các tọa đàm trực tuyến về phát triển kỹ năng cho thanh niên kiên cường trong kỷ nguyên Covid-19 theo các chủ đề như sau:

– Đánh giá các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đại dịch covid 19 ở các bối cảnh quốc gia khác nhau;

– Chia sẻ các kinh nghiệm tốt từ các tổ chức TVET về cách thức đối phó với đại dịch. Ví dụ, làm thế nào các tổ chức đã cung cấp học tập từ xa trong các kịch bản phi công nghệ, công nghệ thấp và công nghệ cao và cách hỗ trợ các giáo viên và giảng viên, đảm bảo cho thanh niên có cơ hội được tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp có chất lượng.

– Đánh giá của doanh nghiệp và các bên liên quan về tác động của đại dịch đối với lĩnh vực của họ và những thay đổi về nhu cầu kỹ năng trong tuyển chọn lao động trong tình hình mới;

– Ý kiến từ những người trẻ tuổi về  những hy vọng, cơ hội và những lo sợ về tương lai phía trước.

Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới là sự kiện quan trọng đánh dấu sự quan tâm của toàn cầu đối với phát triển kỹ năng cho thanh niên. Mục đích của sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức và thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội các quốc gia và toàn cầu; góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn thế giới.

Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng – Chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030, Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hướng tới việc đạt được 2 mục tiêu, đó là: “Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, cân bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập cho tất cả mọi người” và “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lâu dài, toàn diện, bền vững, đảm bảo việc làm đầy đủ, năng suất, chất lượng cho tất cả mọi người”.

Đối với Việt Nam, từ năm 2019 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã và đang tiến hành các hoạt động để hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới. Thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng, Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng tham gia các Kỳ thi tay nghề thế giới, thi tay nghề ASEAN và tổ chức các Kỳ thi tay nghề quốc gia. Thông qua các Kỳ thi này, giúp cho các thí sinh, các nhà quản lý của các quốc gia học hỏi, giao lưu về kỹ thuật, công nghệ mới, về kỹ năng trong lao động, sản xuất tiếp cận với lao động, sản xuất thực tế trong các doanh nghiệp, tự tin với bản thân để bước vào thị trường lao động.

Thực hiện Chỉ thị 24 ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đang nghên cứu để đề xuất chọn 1 ngày trong năm làm “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”, qua đó tôn vinh người lao động; tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của người lao động, đào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), phát triển kỹ năng cho người lao động có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển và phồn thịnh của mọi quốc gia trên thế giới. Chất lượng kỹ năng lao động giúp tăng tỷ lệ lao động có việc làm, tăng chất lượng việc làm bền vững, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, tăng an sinh xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đề xuất Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam là rất cần thiết.

 Hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai tổ chức một số hoạt động hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới, như: Tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong tình hình mới và hội nhập quốc tế”; Tổ chức một số hoạt động truyền thông với thông điệp “Kỹ năng nghề cho thanh niên – Chìa khóa để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”,..

Thúy Anh