8 tháng, cả nước có thêm 694,9 nghìn lao động mới, giảm 16,5% so với cùng kỳ

0
52

Tính chung 8 tháng, cả nước có 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký là 694,9 nghìn lao động, giảm 16,5%về số lao động so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê.

Tổng Cục Thống kê cho biết, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2020 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,7%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 3,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,8%

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm 3,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,6%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 1,1%.

Về lao động mới, tính riêng trong tháng 8/2020, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 288,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 96,3 nghìn lao động, tăng 5,4% về số lao động so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng, cả nước có 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký là 694,9 nghìn lao động,

Như vậy, xét về số lao động, 8 tháng qua, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thành Công