Cam Ranh: 10 năm, đào tạo nghề cho hơn 800 lao động nông thôn

0
43

Trong 10 năm thành phố Cam Ranh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh triển khai 27 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 800 LĐ nông thôn. Hướng tới mục tiêu giai đoạn 2021-2025 dự kiến đào tạo cho 450 LĐ.

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, qua 10 năm (2010 – 2020) thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp, thành phố đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh triển khai 27 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 800 lao động nông thôn.

Số lao động này là đối tượng được hỗ trợ đào tạo nhằm an sinh xã hội. Sau khi học nghề, các học viên đa phần tự tạo việc làm trên cơ sở ruộng, đất… có sẵn của gia đình; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 99%. Đối với đào tạo và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên, thợ máy tàu cá, các học viên đều có việc làm sau học nghề.

Ngư dân sau đào tạo đã nâng cao ý thức cộng đồng, hợp tác trong việc khai thác đánh bắt thủy sản, nâng cao năng suất lao động và chuyên nghiệp hơn trong công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển. Bên cạnh đó, đào tạo nghề về kỹ thuật nông nghiệp đã giúp các hộ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, tiến tới thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất.

Giai đoạn 2021 – 2025, TP. Cam Ranh dự kiến đào tạo nghề cho 450 người, kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030, dự kiến đào tạo nghề cho 360 người, kinh phí thực hiện khoảng 900 triệu đồng.

Minh Khôi