Đáng lưu là Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 8 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ). Cụ thể:

Nhà nước sẽ hỗ trợ những NLĐ chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được vay 2 triệu đồng/người/tháng trong vòng 12 tháng. Dự kiến số NLĐ dùng khoản vay này là 300.000-500.000 lao động. Tổng số tiền  từ 5.500 tỉ đồng – 11.000 tỉ đồng, do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB-XH cũng đề xuất xem xét chính sách miễn hoặc tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ) cho NLĐ và DN. Theo đó, phương án tạm dừng đóng bảo hiểm được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 12-2020. Sau đó, DN và NLĐ sẽ đóng bù thời gian này mà không phải nộp tiền lãi đóng chậm. Phương án này ước tính sẽ thực hiện cho khoảng 250.000-500.000 lao động (tương ứng với 105.000-211.000 DN), với số tiền miễn đóng BHTN từ khoảng 300-600 tỉ đồng…” – Bộ LĐ-TB-XH phân tích.

Bộ LĐ-TB-XH cũng đề xuất hỗ trợ DN đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Mức hỗ trợ 1-1,5 triệu đồng/người/tháng, liên tiếp trong ba tháng. Việc hỗ trợ này chỉ thực hiện đối với các DN tham gia BHTN và gặp khó khăn vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất dẫn đến nguy cơ cắt giảm lao động hiện có từ 30%, hoặc từ 50 lao động trở lên.… Dự kiến số tiền hỗ trợ cho nhóm này là 1.500-3.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hai tháng đầu năm 2020 đã có 16.200 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Sang đầu tháng 3, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì một số nhóm ngành đã phải giảm giờ làm. Cụ thể, nhiều DN dệt may thực hiện giãn ca làm việc; dịch vụ vận tải hàng không, đường sắt đường bộ và hoạt động hỗ trợ đã giảm lương 20%-40%, nghỉ luân phiên… Tình hình khó khăn của các DN dự kiến sẽ kéo dài cả sau khi hết dịch.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất cho NLĐ vay 2 triệu đồng/tháng để duy trì sinh hoạt