Định hướng xây dựng Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030

0
121
Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội thảo

Hội thảo “Định hướng Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (LĐ-TBXH) tổ chức ngày16/6, tại Hà Nội. Tham gia Hội thảo là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực GDNN trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế không còn là bài toán của một quốc gia mà là bài toán của toàn cầu. Cùng với đó là vấn đề di cư lao động đã tạo ra những dòng chuyển dịch các nguồn lực, tạo nhiều cơ hội việc làm cũng như dịch chuyển lao động giữa các quốc gia. Khi đó, bài toán đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu quốc tế

Lao động trong nước phải cạnh tranh với lao động nước ngoài ngay chính trên sân nhà. Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là CMCN 4.0 làm thay đổi tư duy hiện tại về nghề nghiệp. Nhân công của một số ngành nghề sẽ được thay thế bởi các thiết bị tự động hóa song cũng sẽ xuất hiện những ngành nghề mới chưa từng có…

“Do đó, định hướng xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030 phải được nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực, vấn đề di cư lao động và già hóa dân số. ” – Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng làm chủ tọa hội thảo

Theo Thứ trưởng Lê Quân, Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TBXH đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2021 và định hướng năm 2030; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Trong đó, cách tiếp cận về phát triển nguồn nhân lực luôn gắn với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Vì vậy Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn mới phải phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển của triển ngành nói riêng. Và GDNN không thể nằm ngoài Chiến lược ASXH giai đoạn 2021 – 2030.

Hội thảo Định hướng xây dựng Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030 được tổ chức trong bối cảnh trong nước và quốc tế mang tới nhiều thời cơ, đồng thời cũng có nhiều thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp; đòi hỏi giáo dục nghề nghiệp Việt Nam phải đổi mới, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với các thay đổi của thời đại, coi trọng đào tạo chất lượng cao, tiếp cận chuẩn khu vực, quốc tế, đồng thời dễ tiếp cận cho mọi người, đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Việc này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, để thực hiện được mục tiêu trên, việc xây dựng một Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thật bài bản, khả thi theo hướng tiếp cận thị trường lao động là hết sức cần thiết.

Bà Britta van Ercke, Phó Giám đốc Chương trình GIZ, Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam

Hội thảo là diễn đàn mở để trao đổi, thảo luận, phân tích và từng bước xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp cho giai đoạn tới. Hội thảo cũng tập trung phân tích về cung cầu kỹ năng trên thị trường lao động hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với dự báo nhu cầu nhân lực bậc giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 đồng thời các chuyên gia quốc tế từ GIZ báo cáo kết quả phỏng vấn các bên liên quan trong triển khai Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020. Các hội thảo tiếp theo sẽ tập trung vào các vấn đề chuyên môn, cụ thể để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các tổ chức quốc tế. Nhiều tham luận thể hiện kết quả nghiên cứu, cập nhật về kinh nghiệm và các mô hình quản lý GDNN tiên tiến trên thế giới, làm bài học vận dụng vào mô hình quản lý GDNN tại Việt Nam. Các bài viết phần nào làm rõ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp đột phá chiến lược, rất hữu ích cho việc Xây dựng Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các tổ chức quốc tế. Nhiều tham luận thể hiện kết quả nghiên cứu, cập nhật về kinh nghiệm và các mô hình quản lý GDNN tiên tiến trên thế giới, làm bài học vận dụng vào mô hình quản lý GDNN tại Việt Nam. Các bài viết phần nào làm rõ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp đột phá chiến lược, rất hữu ích cho việc Xây dựng Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030.

Văn Lý