Dư nợ cho vay xuất khẩu lao động đạt 722 tỷ đồng

0
56

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 14.451 tỷ đồng, với gần 476.000 khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu lao động đạt 722 tỷ đồng, với trên 15.000 hộ vay còn dư nợ.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 14.451 tỷ đồng, với gần 476.000 khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu lao độngđạt 722 tỷ đồng, với trên 15.000 hộ vay còn dư nợ.

Đặc biệt, trong 3 năm (2016 – 2018), hoạt động cho vay giải quyết việc làm và cho vay xuất khẩu lao động ngày càng hiệu quả hơn, chất lượng tín dụng tốt hơn. Doanh số cho vay giải quyết việc làm đạt 15.477 tỷ đồng, doanh số cho vay xuất khẩu lao động đạt 746 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho trên 535.000 lao động và giúp trên 11.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Đạt được kết quả trên là nhờ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực tổ chức triển khai thực hiện cho vay tạo việc làm và cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức tốt việc thu hồi nợ, thu lãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là nơi cho vay và tại các điểm giao dịch tại xã theo định kỳ hàng tháng đối với tất cả các đối tượng vay vốn.

Đáng chú ý, các địa phương cũng quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ tạo việc làm.

Đến nay, dư nợ cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt trên 6.285 tỷ đồng, chiếm 59% trên tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng khác bằng nguồn vốn ủy thác của địa phương.

Trong đó, một số thành phố có số vốn ủy thác lớn như Hà Nội (2.134 tỷ đồng), Bình Dương (535 tỷ đồng), TP.HCM (508 tỷ đồng), Bà Rịa – Vũng Tàu (406 tỷ đồng)..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here