GDNN: Đẩy mạnh quy mô và phương thức đào tạo gắn với đào tạo lại

0
11
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân đề nghị Tổng cục GDNN cần tập trung các giải pháp, đẩy mạnh quy mô và phương thức đào tạo, gắn với đào tạo lại và coi đó là điểm nhấn trong hoạt động 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân phát biểu tại Hội nghị

Cùng với các nhiệm vụ trên, tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục GDNN, Thứ trưởng Lê Quân cũng yêu cầu Tổng cục GDNN đẩy mạnh công tác thể chế và cải cách hành chính.

Muốn làm được điều đó cần nhìn nhận từ thực tế cơ sở đào tạo để thấy những điểm yếu, khó khăn vướng mắc các trường gặp phải từ đó tháo gỡ bằng cơ chế, chính sách thúc đẩy các cơ sở đào tạo đổi mới công tác quản lý đào tạo gắn nhiều hơn với thị trường lao động, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Theo Báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo và xử lý hiệu quả, kịp thời nhiều vấn đề phát sinh trong giáo dục nghề nghiệp, nhiều công việc được triển khai tốt.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Lần đầu tiên một Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới được ban hành, có ý nghĩa rất quan trọng định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới.

Tiến hành rà soát, đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ cục hành chính. Tập trung hướng dẫn đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, xây dựng hoàn thiện ứng dụng chọn nghề, quản lý văn bằng chứng chỉ, hệ điều hành trực tuyến, duy trì Cổng thông tin điện tử Tổng cục.

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã bước đầu được triển khai xây dựng một cách tích cực, tập hợp được nhiều ý kiến các chuyên gia và cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Công tác tuyển sinh đào tạo được tích cực triển khai ứng phó tốt với dịch bệnh COVID-19 với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và đào tạo trực tuyến.

Nhìn chung, do chịu ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyển sinh 6 đầu năm 2020 đã đạt được kết quả nhưng còn hạn chế. Sáu tháng đầu năm cả hệ thống tuyển sinh được 776.200 người, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác tư vấn hướng nghiệp được đẩy mạnh trên phạm vi toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, thu hút hàng ngàn học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp tham dự. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kỹ năng nghề. Phối hợp với Úc và ILO triển khai các Hội đồng kỹ năng nghề trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch,..

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng cho biết, nhiệm vụ đặt ra về giáo dục nghề nghiệp đối với 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề và có nhiều thách thức trong công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho người học vì đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Bên cạnh thách thức, hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay cũng đứng trước nhiều cơ hội và thuận lợi. Trước hết là sự quan tâm đầu tư của Đảng, Chính phủ đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, sự đồng hành mạnh mẽ của các Bộ, ngành, Chính quyền các địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, đặc biệt nhu cầu đào tạo, đào tạo lại cho người lao động tại doanh nghiệp đang rất cần thiết để thích ứng với bối cảnh, tình hình mới của dịch COVID-19.

Ngoài ra, ý thức của người dân về giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục trưởng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác thể chế để tháo gỡ những vướng mắc trong thể chế chính sách về giáo dục nghề nghiệp. Tích cực đề xuất xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ Luật lao động sửa đổi, tập trung rà soát lại các nội dung của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Tiếp tục tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện chỉ số chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp hướng vào ba đối tượng doanh nghiệp, người lao động và học sinh phổ thông, đẩy mạnh công tác tôn vinh trong giáo dục nghề nghiệp.

Cũng theo Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, nhiệm vụ xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đã được triển khai tích cực thời gian qua cần tập trung thực hiện trong thời tới vì đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng định hướng cho sự phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp giai đoạn sau năm 2020. Tiếp tục rà soát đề xuất các nội dụng liên quan tới chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tiếp theo.

Về công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế phối hợp triển khai nhiệm vụ, Tổng cục trưởng đề nghị trong công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành phải triển khai thực hiện quyết liệt. Cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các Vụ, đơn vị của Tổng cục và giữa Tổng cục với các đơn vị khác trong và ngoài Bộ để triển khai hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Thúy Anh