Hoạt động hội

Các tin tức về hoạt động hội
Comments are off

Covid-19 và xu hướng làm việc từ xa

Nền kinh tế thế giới đã trải qua 8 tháng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Thị trường việc làm sẽ có những thay đổi mang tính căn bản, đặc biệt tại các nền kinh tế phát triển có tiềm lực công nghệ tiên...
Đọc thêm