KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA CỤC VIỆC LÀM VÀ HIỆP HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2019

0
57

Tiếp nối chương trình hợp tác giữa Cục Việc làm và Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2018-2020, trên cơ kết quả hoạt động hợp tác của năm 2018, kế hoạch triển khai chương trình hợp tác năm 2019 đã  được ký kết giữa hai bên vào ngày 22/1/2019.

Kế hoạch hợp tác trong năm 2019 tập trung vào công tác phối hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách việc làm, kết nối cung cầu, gắn đào tạo nghề với việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Kế hoạch triển khai chương trình hợp tác cũng nhấn mạnh các hoạt động nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp, đề xuất cách thức đào tạo, đào tạo lại cho người lao động thất nghiệp, giúp họ nhanh chóng tái hoà nhập thị trường lao động; Phối hợp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số trong xây dựng và tổ chức tập huấn cho viên chức, người lao động các Trung tâm Dịch vụ việc làm; xây dựng các clip mô tả công việc, nghề đang phổ biến trên thị trường lao động để phục vụ công tác hướng nghiệp. Tổ chức hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thị trường lao động.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here