Lao động nông thôn huyện Thanh Trì ổn định việc làm sau đào tạo nghề

0
88
Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội làm việc với huyện Thanh Trì về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Thanh Trì đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động, có thu nhập ổn định đồng thời đáp ứng phần lớn nhu cầu của doanh nghiệp khi tuyển dụng và giúp từng bước chuyển dịch lao động nông thôn sang các ngành kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với huyện Thanh Trì nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Thanh Trì cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, từ tháng 7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu học nghề, đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2019 cho lao động nông thôn.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019 trên địa bàn huyện Thanh Trì, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho từng phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ để có điều kiện hỗ trợ, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội làm việc với huyện Thanh Trì về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả, Huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Thanh Trì, chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị dạy nghề trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn và dài hạn cho người lao động có nhu cầu học nghề.

Huyện cũng chỉ đạo Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao Thanh Trì, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã đạt được những hiệu quả thiết thực. Cụ thể, năm 2019, huyện Thanh Trì đã tổ chức 7 lớp đào tạo nghề cho 245 lao động nông thôn. Trong đó, nghề phi nông nghiệp có 5 lớp với 175 học viên gồm các nghề: May công nghiệp và pha chế đồ uống; nghề nông nghiệp có 02 lớp với 70 học viên học các nghề: trồng cây ăn quả và chăn nuôi thú y.

Đáng nói, số người lao động có việc làm sau đào tạo nghề của huyện Thanh Trì chiếm tỉ lệ cao. Cụ thể, nghề phi nông nghiệp có 147/175 người có việc làm chiếm 84%; nghề nông nghiệp có 70/70 người có việc làm chiếm tỷ lệ 100%. Nhìn chung, các học viên đều ổn định việc làm sau khi học nghề với mức thu nhập bình quân đạt từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, huyện Thanh Trì cũng đã xây dựng Kế hoạch và giao phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khảo sát và lập danh sách người lao động có nhu cầu học nghề với 70 người có nhu cầu học nghề nông nghiệp; 105 người có nhu cầu học nghề phi nông nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, thực hiện giãn cách xã hội và một số lý do khác nên huyện Thanh Trì chưa tổ chức được các láp đào tạo nghề cho người lao động.

Đại diện huyện Thanh Trì khẳng định, thời gian tới, Huyện sẽ tiếp tục quan tâm,chú trọng, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, phấn đấu đạt mục tiêu tổ chức đào tạo nghề cho 175 lao động trong năm 2020 và sau khi học nghề, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Nhân dịp đoàn kiểm tra về làm việc, huyện Thanh Trì cũng kiến nghị Liên Sở Tài Chính- Lao động- Thương binh và Xã hội sớm có văn bản hướng dẫn các huyện trong việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đối ới các đơn vị dạy nghề theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Theo baolaodongthudo.vn