Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề CTXH Việt Nam
Văn phòng đại diện: Số 2 – Đinh Lễ – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 0243 936 7419
Email: hoidnvn@gmail.com