Ra mắt Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III

0
126
Sáng 18/11/2018, t?i Hà N?i, H?i B?o v? quy?n tr? em Vi?t Nam t? ch?c Ð?i h?i ð?i bi?u l?n th? III nhi?m k? 2018 – 2023. Phó Ch? t?ch ný?c Ð?ng Th? Ng?c Th?nh d? và trao Huân chýõng lao ð?ng h?ng 3 cho H?i B?o v? quy?n tr? em Vi?t Nam. Trong ?nh: Ban ch?p hành Trung ýõng H?i B?o v? quy?n tr? em Vi?t Nam khóa III ra m?t Ð?i h?i. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ II (2013-2018), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã phát triển được thêm 11 Hội địa phương, 11 chi Hội và 1 trung tâm trực thuộc. Tính đến nay, Hội đã có 18 Hội cấp tỉnh, 42 Chi hội, 6 Trung tâm trực thuộc với hơn 50.000 hội viên trải rộng trên khắp 38 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong 5 năm qua, Hội đã vận động được trên 327 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 1,5 triệu trẻ em. Hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc vận động chính sách và giám sát, tổ chức truyền thông, tư vấn, tổ chức các chương trình, sự kiện hỗ trợ trẻ em…

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III  - Ảnh 1

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đặt ra mục tiêu: Tăng thêm từ 15-20 Hội, Chi hội địa phương; trên 50% cán bộ Hội địa phương được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực bảo vệ quyền trẻ em; tăng 10% số người lớn và trẻ em tại cộng đồng được truyền thông về pháp luật và những văn bản, chính sách liên quan tới bảo vệ quyền trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau. Hội đặt mục tiêu phấn đấu vận động nguồn lực từ 400-500 tỷ (tăng 5% so với nhiệm kỳ II); trên 2 triệu trẻ em được hưởng lợi từ các sự kiện, chương trình do Hội triển khai…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên các cấp Hội trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị Hội tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đảm bảo các quy định của Luật Trẻ em được triển khai, tổ chức có hiệu quả; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống vi phạm các quyền của trẻ em; phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án nhằm giải quyết những vấn đề lớn, cấp bách về bảo vệ quyền trẻ em. Đề xuất và phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể làm tốt công tác bảo vệ quyền của trẻ em.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III  - Ảnh 2

Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III ra mắt Đại hội.

Đồng thời, Hội thường xuyên thu thập thông tin, tổng hợp tình hình trẻ em bị xâm hại, việc xử lý các hành vi này, phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án xử lý nghiêm minh, kịp thời; tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm các quyền trẻ em; có hình thức tập hợp, thu hút các luật sư tham gia bảo vệ quyền trẻ em, bào chữa miễn phí các vụ việc, phạm tội xâm hại trẻ em; chú trọng công tác phát triển tổ chức, hội viên; vận động ngày càng nhiều các cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em; tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, vận động nguồn lực xã hội, tham gia xây dựng chính sách để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

Tại Đại hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã vinh dự được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước do đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em từ năm 2013-2018.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam gồm 48 thành viên; 3 Phó Chủ tịch Hội và Ban Kiểm tra của Hội, nhiệm kỳ III (2018-2023). Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhiệm kỳ II (2013-2018); ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhiệm kỳ II và ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhiệm kỳ III (2018-2023). Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III sẽ được Ban Chấp hành bầu sau Đại hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here