Tần suất tai nạn lao động giảm 7,2 %/ năm

0
41

Nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 5/12, Cục ATLĐ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết “Dự án 3 – Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo kết quả việc triển khai Dự án 3 (2016 – 2018), thực hiện mục tiêu hàng năm giảm 5% tần suất TNLĐ chết người trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như (khai khoáng, xây dựng, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất). Kết quả thực hiện dự án đến năm 2016, 2017 so với năm 2011 – 2015 tần suất TNLĐ chết người đã giảm 7,2 %/ năm.

Theo đánh giá của ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng cục ATLĐ, tần suất TNLĐ giảm cho thấy những tác động tích cực và hiểu quả của công tác ATVSLĐ. Với trên 80% số vụ lao TNLĐ chết người tập trung vào các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao thuộc mục tiêu của Chương trình thì việc giảm chung tần suất tai nạn lao động chết người đã có sự tham gia đóng góp đáng kể từ việc giảm tần suất lao động chết người của các ngành, lĩnh vực này .

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng cục ATLĐ chủ trì hội nghị

Về các mục tiêu hỗ trợ thí điểm các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động đến hết năm 2018 đã có khoảng 283 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu (đạt 107% theo kinh phí thực cấp; 78,6 % kế hoạch đầu kỳ cho 3 năm; 47,16 % kế hoạch  đầu kỳ cho 5 năm). Tổng số doanh nghiệp hưởng ứng và được hỗ trợ là 4800 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý ATVSLĐ trên toàn quốc lên trên 14.000 doanh nghiệp;

Mục tiêu huấn luyện về ATVSLĐ đến hết năm 2017 dự án đã hỗ trợ 34.140 người làm các nghề yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 34.926 người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (80% kế hoạch); 23.000 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; 1000 người làm công tác y tế lao động dự kiến đến hết năm 2018 đạt trên 100% kế hoạch;

Mục tiêu tuyên truyền về ATVSLĐ dự án đã hỗ trợ tuyên truyền phổ biến thông tin về ATVSLĐ đến 45 làng nghề trên 1500 hợp tác xã, 3.400 hội viên hội nông dân làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đạt 70% kế hoạch kinh phí năm 2017, năm 2018.

Dưới góc độ quản lý thực hiện Dự án 3, thuộc Chương trình quốc gia về an toàn ATLĐ, VSLĐ trong Quân đội năm 2018, Đại tá Hán Văn Nhuận – Phó trưởng Phòng An toàn, bảo hộ lao động Quân đội cho biết: “Kết quả mang lại của Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ là rất lớn, cải thiện đáng kể môi trường lao động cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân, nâng cao nhận thức về công tác ATLĐ, VSLĐ, giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (trung bình hàng năm số vụ TNLĐ giảm 11%, số người chết giảm 8,32%,số người bị thương nặng 19,77 %), thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, đặc biệt là người lao động trong môi trường có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại trong Quân đội. Được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và người lao động đánh giá cao hiệu quả của Chương trình và mong muốn triển khai sâu rộng hơn nữa”.

Theo đánh giá quá trình thực hiện triển khai hoạt động năm 2018 của Dự án 3 – Chương trình mục tiêu Giáo dục – Việc làm và An toàn vệ sinh lao động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp sau khi tham gia tập huấn đã tiến hành tổ chức tốt hơn về công tác ATVSLĐ và công tác phòng ngừa rủi ro về ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã nhận thức được yếu tầm quan trọng của ATVSLĐ trong việc sản xuất kinh doanh của mình điều này mang lại tín hiệu tích cực cho công tác ATVSLĐ. Đối với người lao động cũng ngày càng có nhận thức về lợi ích khi tuân thủ nội quy về an toàn lao động.

Ông Hà Tất Thắng cho rằng, qua hơn 2 năm thực hiện “Dự án 3  – Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động” thuộc khuôn khổ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020, theo quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành địa phương, sự đồng thuận của người sử dụng lao động, người lao động nên dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Về cơ bản các mục tiêu của dự án đã được triển khai hoàn thành. Thực hiện giảm tần suất tai nạn lao động, trong năm 2019 Dự án 3, tiếp tục đặt mục tiêu ngăn chặn và giảm trên 6% TNLĐ chết người trong lĩnh vực có nguy cơ cao; tăng thêm 200 doanh nghiệp được hỗ trợ  áp dụng các mô hình ATVSLĐ; Hỗ trợ huấn luyện 20.000 người có yêu cầu nghề nghiệp về ATVSLĐ ,10.000 người làm công tác ATVSLĐ; 1.500 người làm công tác y tế lao động và 1000 ATVS viên; Hỗ trợ phổ biến thông tin phù hợp đến: 50 làng nghề,500 HTX, 20.000 hội viên nông dân…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here