Thanh Hoá: Gần 71.000 người được huấn luyện ATVSLĐ

0
67
Truyền tải điện Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ

Đến nay, Thanh Hoá đã có gần 71.000 người lao động, người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp được huấn luyện ATVSLĐ

Truyền tải điện Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ

Bên cạnh đó, đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Tháng hành động quốc gia về ATVSLĐ theo các chủ đề của từng năm ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp và người lao động.

Hàng năm, đã có hơn 70.000 người lao động, người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp được huấn luyện ATVSLĐ, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy nổ như: khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, hóa chất, may mặc … Năm 2020, đã có gần 71.000 người lao động, người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp được huấn luyện ATVSLĐ.

Đặc biệt,ngành LĐ-TB&XH Thanh Hoá đã quan tâm thực hiện tốt việc thẩm định hồ khai báo sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ. Số vụ tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc được hạn chế đáng kể, giảm 30 vụ và giảm 20 người chết so với giai đoạn 2010-2015.

THU HƯƠNG