Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp 3T tại Đồng Tháp

0
43

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Đồng Tháp tại thị trấn Mỹ Tho, huyện Cao Lãnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động giao dịch.

Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Cơ sở chỉ được phép tuyển sinh, đào tạo sau khi được Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Với quy mô đào tạo của Trung tâm là sửa chữa ô tô (trình độ sơ cấp nghề 3 tháng), dự kiến đào tạo 150 học viên/năm; gồm 2 lớp học: 1 lớp học lý thuyết và 1 lớp học thực hành, mỗi lớp học có 19 học viên.

Thúy Anh