Thừa Thiên Huế dành 25 tỷ đồng cho giáo dục nghề nghiệp

0
42

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2019 tỉnh sẽ dành 25 tỷ đồng để thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác GDNN năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng và quy mô phát triển GDNN; vừa phổ cập nghề cho người lao động, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của các ngành, nghề sử dụng nhân lực có kỹ năng tay nghề cao. Tập trung nguồn lực để xây dựng các trường chất lượng cao, trong đó ưu tiên các trường có nghề trọng điểm cấp độ quốc gia và khu vực.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động để phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm 2019, tuyển sinh 15.000 lao động học nghề, trong đó có 3.000 sinh viên trình độ cao đẳng (chiếm tỷ lệ 20%), 2.500 học sinh trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 16.7%) và 9.500 học viên trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng (chiếm tỷ lệ 63.3%).

Kinh phí thực hiện năm 2019 khoảng 25 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động hàng năm); Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh; Nguồn vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của người học, bao gồm: Kinh phí đào tạo hàng năm của các địa phương, các cơ sở GDNN; Các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here