Tổng cục GDNN: Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

0
9

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng cục GDNN năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ LĐ-TB&XH đánh giá: “5 năm qua, Tổng cục GDNN đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn đông đảo người lao động trong Tổng cục, từ đó tạo ra những điểm hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ LĐTBXH phát biểu tại Hội nghị

Phong trào thi đua yêu nước phong phú về nội dung và hình thức

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Các văn bản hướng dẫn Luật GDNN và các quy định có liên quan đã được ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để Bộ LĐTBXH, cơ quan quản lý các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các cơ sở tổ chức các hoạt động đào tạo, quản lý mục tiêu, chương trình, kế hoạch, chất lượng đào tạo tốt. Chỉ tiêu tuyển sinh mấy năm gần đây rất đáng khích lệ, vượt chỉ tiêu được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng cục đã thực hiện tốt chương trình chuyển giao chương trình đào tạo nghề, liên kết với doanh nghiệp để đào tạo nghề, xây dựng mô hình trường tự chủ, tạo việc làm cho sinh viên. Các trường có sự mẫu mực, sáng tạo, tư tưởng đổi mới khác nhiều so với thời bao cấp, cách tiếp cận vấn đề hiệu quả. Từ đó đem lại lợi ích thực sự cho người học và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua của Tổng cục đã được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, khuyến khích các trường thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Ghi nhận những thành tích của các các tập thể, cá nhân, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã tặng bằng khen cho 03 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gian đoạn 2015-2020. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã chúc mừng và tặng bằng khen cho các tập thể, các cá nhân.

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước

Tại Hội nghị, ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng nhấn mạnh: trong nhiều năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ngành GDNN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp vào thành công chung của toàn ngành, đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của phát triển kinh tế – xã hội đất nước, đặc biệt trước yêu cầu mới về phát triển kinh tế số, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế tri thức với sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng dịch chuyển lao động trên thị trường lao động thế giới thì GDNN cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực cho thị trường lao động.

Ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng phát biểu

Để phong trào thi đua trở thành động lực phấn đấu của từng cán bộ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2020 – 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị Tổng cục GDNN cần chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào cần có mục tiêu thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ, giữa các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục, thúc đẩy tinh thần hợp tác làm việc, có sự lồng ghép các chỉ tiêu, các biện pháp thực hiện gắn với thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước và gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, Đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo ra các sản phẩm công việc đạt chất lượng cao, trên cơ sở đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới và chủ động hướng dẫn thủ tục khen thưởng để nêu gương, nhân rộng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã chúc mừng và tặng bằng khen cho các tập thể, các cá nhân.

Thứ ba, Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Việc xét thành tích khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục GDNN.

Thứ tư, Tổng cục cần hướng dẫn các trường, các cơ sở GDNN trong cả nước làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, không chỉ tập trung vào người quản lý mà có khen thưởng các nhà giáo, học sinh, sinh viên, người lao động có thành tích tiêu biểu, đạt giải cao qua các cuộc thi trong và ngoài nước; đồng thời rà soát, phát hiện các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nghề để đề xuất các hình thức khen thưởng kịp thời, đúng quy định.

Thứ năm, Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên Tổng cục trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, tạo sức mạnh tập thể của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Hưởng ứng phòng trào thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X và các sự kiện lớn của đất nước, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục giai đoạn 2021-2025.

Thanh Thúy