Tổng cục GDNN: Tăng cường đào tạo nghề trực tuyến trong dịch Covid-19

0
58

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục GDNN vừa có văn bản yêu cầu các trường trung cấp, cao đẳng tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, đặc biệt tiếp tục phát huy hình thức đào tạo trực tuyến.

Đẩy mạnh đào tạo trực tuyến (Ảnh minh họa)

Nhằm thực hiện tốt cả hai mục tiêu – vừa tiếp tục duy trì hoạt động tuyển sinh, đào tạo vừa bảo đảm phòng chống dịch. Ngày 11/8, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã ký Công văn số 1819/TCGDNN-ĐTCQ.

Công văn nêu rõ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo của các nhà trường.

Trong bối cảnh đó, Sở LĐ-TB&XH và các trường trung cấp, trường cao đẳng cần tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo để thích ứng với tình hình mới.

Cụ thể, các nhà trường cần tăng cường các biện pháp truyền thông trực tuyến (online), truyền thông trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp; ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo, chương trình đào tạo trong tình hình mới của nhà trường tới người học.

Cùng với đó, các nhà trường chủ động kết hợp với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các vùng, địa phương, các trường phổ thông nơi không bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các trường trung cấp, cao đẳng tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến đã áp dụng triển khai từ đầu năm kết hợp với hình thức đào tạo trực tiếp theo truyền thống đối với các nội dung yêu cầu phải có thời gian thực hành, thực tập.

Đẩy mạnh tổ chức đào tạo trực tuyến đối với 2 môn Tiếng Anh và Tin học thuộc khối các môn học chung bắt buộc theo chương trình đã xây dựng. Khuyến khích các trường tự xây dựng chương trình các môn học chung còn lại theo hình thức trực tuyến giống như môn Tiếng Anh, Tin học và chia sẻ cho các trường khác để sử dụng chung.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu – hiệu trưởng các trường chủ động lựa chọn những nội dung chuyên môn, các môn học, mô đun có nội dung phù hợp để thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử; hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu với sự trợ giúp của giáo viên.

Đồng thời thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế đào tạo trực tuyến của trường; quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh – sinh viên trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu.

Về thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường thực hiện theo các văn bản hướng dẫn trước đây của Tổng cục và Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/04/2020 của Bộ LĐ-TB&XH.

Trang Anh