TP.HCM: Cơ bản đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

0
56
Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Theo sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH), tính đến ngày 20/7, thành phố đã giải quyết chi trả hỗ trợ cho 536.540 đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID – 19 (đạt 99,38%), với tổng số tiền 586,94 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ thống kê của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố cho thấy việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã cơ bản hoàn thành.

Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Cụ thể, toàn thành phố đã giải quyết cho 536.540 đối tượng (đạt 99,38%), với tổng số tiền hơn 586,94 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo đã giải quyết xong 100%, với tổng số tiền hỗ trợ trên 85,2 tỷ đồng; còn đối với đối tượng người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội cũng cơ bản đã chi hỗ trợ xong (giải quyết xong 100% cho các đối tượng có mặt ở thành phố) với số tiền chi trả hơn 232,84 tỷ đồng.

Đối với đối tượng người lao động ngừng việc làm, hoãn việc làm, hiện TP đã hỗ trợ cho 53.077 người, tổng số tiền là 54,57 tỷ đồng, (đạt 99.39%); Hỗ trợ cho 12.803 tượng là giáo viên, nhân viên (kể cả bảo mẫu), đạt 99,95%, với tổng số tiền là hơn 12,8 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho người lao động tạm chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến nay đã, đạt gần 86,28%% với tổng số tiền 994 triệu đồng. Đối với đối tượng bán vé số lẻ đến nay các địa phương đã chi trả hỗ trợ xong 100% đợt 01 cho 16.765 đối tượng (750.000 đồng/người), đạt gần 93% với tổng số tiền của toàn đợt 01 là hơn 16,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, những lao động tự do các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã chi trả đạt 99,36% với tổng số người được hưởng là 181.000 người, tổng số tiền chi trả hỗ là 1,81 tỷ đồng.

Theo ông Tấn, để thực hiện nhanh gói an sinh xã hội hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Sở đã chỉ đạo quyết liệt toàn hệ thống vào cuộc quyết liệt, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị – xã hội trên địa bàn. Đến thời điểm này, toàn bộ thống kê của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố cho thấy việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã cơ bản hoàn thành.

VIỆT LÊ