Tuyển dụng sinh viên xuất sắc làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước

0
56

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn thành phố.

Infonet.vn cho biết, chính sách này TP sẽ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện trở lên và đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên nhu cầu đăng ký của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong một cuộc đối thoại với sinh viên thành phố. 

Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Hà Nội mới cho biết, sau khi tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị sẽ bố trí công tác, thực hiện chế độ tập sự và thủ tục bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp cho các trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here