Tuyển Tư vấn viên Dự án: Tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư trên địa bàn TP.Hà Nội

0
50

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tư vấn viên hoạt động nghiên cứu tài liệu trong khuôn khổ Dự án “Tiếp cận dịch vụ Y tế và Giáo dục của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư trên địa bàn TP. Hà Nội”. Yêu cầu cụ thể xem chi tiết tại BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC

Số lượng: 01 người

Hạn nhận hồ sơ: 10/10/2020

Các nhà nghiên cứu quan tâm vui lòng gừi CV về địa chỉ email: duanphattriengiaoducctxh@ gmail.com hoặc vantraido@gmail.com. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0946266863 (Mr.Trai) hoặc 0975152665 (Ms.Tuan).