20% trường nghề không còn tồn tại vào năm 2025

20% trường nghề không còn tồn tại vào năm 2025
Đến năm 2025, cả nước sẽ giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó, giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập; đến năm 2030, giảm ít nhất 30%.

Đây là mục tiêu đề ra trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt.

Cc có 1.800 cơ s giáo dc ngh nghip trong vài năm ti

Theo mục tiêu, đến năm 2025, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ta đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. Hoàn thành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.

Đến năm 2030, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó, giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập; nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%. 

Về cơ cấu, đến năm 2025, cả nước có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bao gồm 400 trường CĐ, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 6 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Đến năm 2030, nước ta có 1.700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 380 trường CĐ, 390 trường trung cấp, 930 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Về loại hình sở hữu, đến năm 2025, có 980 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (bao gồm: 290 trường CĐ, 130 trường trung cấp, 560 trung tâm giáo dục nghề nghiệp); có 820 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm: 110 trường CĐ, 270 trường trung cấp, 440 trung tâm giáo dục nghề nghiệp). Đến năm 2030, có 850 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (bao gồm: 260 trường CĐ, 110 trường trung cấp, 480 trung tâm giáo dục nghề nghiệp); có 850 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm: 120 trường CĐ, 280 trường trung cấp, 450 trung tâm giáo dục nghề nghiệp).

Theo ngành - nghề, đến năm 2025, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 1.030.000 lượt người, chiếm 38%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 670.000 lượt người, chiếm 25%; dịch vụ đạt 1.000.000 lượt người, chiếm 37%. Đến năm 2030, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 1.800.000 lượt người, chiếm 45%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 600.000 lượt người, chiếm 15%; dịch vụ đạt 1.600.000 lượt người, chiếm 40%.

Mng lưi trưng ngh phân b đ các vùng

Đến năm 2030, vùng trung du và miền núi Bắc bộ chiếm khoảng 14% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước; tập trung đào tạo các ngành, nghề theo quy hoạch vùng được phê duyệt. Trong đó, có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Vùng đồng bằng sông Hồng chiếm khoảng 26% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước; tập trung đào tạo các ngành, nghề theo quy hoạch vùng được phê duyệt. Trong đó có 2-3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 2-3 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ chiếm khoảng 26% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước; trong đó, có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao; 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Vùng Tây Nguyên chiếm khoảng 6% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước, trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Vùng Đông Nam bộ chiếm khoảng 17% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước; trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 2-3 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 11% cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước; trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Theo: Báo Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.02995 sec| 659.563 kb