6 tháng đầu năm 2021: Bạc Liêu ước giải quyết việc làm cho trên 13 nghìn lao động

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bạc Liêu, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn tỉnh vẫn ước giải quyết việc làm cho trên 13.196 lao động, đạt 71,33% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm 2021: Bạc Liêu ước giải quyết việc làm cho trên 13 nghìn lao động

Trong số lao động được giải quyết việc làm, làm việc trong tỉnh là 2.356 người, ngoài tỉnh là 10.840 người; lao động nữ 5.488 người, dân tộc thiểu số 608 người. Riêng công tác xuất khẩu lao động, ước trong 6 tháng đã đưa được 40 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 13,33% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, giảm 49,36% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 1.504 người (giảm 383 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước), với tổng số tiền chi trả trên 21 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho 6.173 người, đạt 44,1% kế hoạch năm. Trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng 86 sinh viên, trung cấp 72 học sinh, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 2.816 học viên, truyền nghề và liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài tỉnh 3.199 người.

Bên cạnh công tác giải quyết việc làm, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho trên 10.837 đối tượng hưởng thường xuyên với số tiền trên 90 tỷ đồng và 523 đối tượng hưởng một lần với số tiền trên 4,15 tỷ đồng. Tỉnh duy trì tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ 121 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn; phụng dưỡng 81 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, tỉnh tập trung triển khai kế hoạch phân công hỗ trợ giúp đỡ 1.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (trong đó cấp tỉnh 335 hộ, cấp huyện 1.265 hộ). Ngoài ra, trong 6 tháng, tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 29.795 đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí 71 tỷ đồng (trong đó: mai táng phí 534 đối tượng), cấp BHYT cho 25.409 thẻ; trợ cấp đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn cho 12 trường hợp với số tiền 77,3 triệu đồng. Phối hợp với  các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch. Toàn tỉnh cũng đã  mua BHYT cho 76.145 trẻ em dưới 6 tuổi, với số tiền trên 15 tỷ đồng; Tổ chức phát hành 300.000 vé số gây Quỹ Bảo trợ trẻ em và nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tình đến tháng 6 năm 2021, toàn tỉnh có 1.050 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp dưới mọi hình thức, đạt 21% so với chỉ tiêu giao.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bạc Liêu, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục kéo dài, trong 6 tháng còn lại của năm 2021, Sở sẽ tập trung rà soát, đánh giá tình hình để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời,  tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động, quan tâm hỗ trợ lao động mất việc làm quay lại thị trường lao động, cũng như tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp theo nhu cầu của thị trường lao động.

Theo baodansinh.vn

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.01588 sec| 654.633 kb