CĐ Cộng đồng Đồng Tháp: Đột phá chiến lược, động lực từ ĐH Hiệp hội GDNN nhiệm kỳ III

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chọn tuyển sinh là đột phá đầu tiên trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam.

[caption id="" align="aligncenter" width="540"]CĐ Cộng đồng Đồng Tháp: Đột phá chiến lược, động lực từ ĐH Hiệp hội GDNN nhiệm kỳ III Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa nhà trường và Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Kim Delta.[/caption]

Tăng số lượng tuyển sinh và đào tạo là một tín hiệu đặc biệt có ý nghĩa đối với trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Trường triển khai nhiều giải pháp phát triển đào tạo trong bối cảnh nhiều trường nghề ở Miền tây nam bộ gặp nhiều năm khó khăn trong tuyển sinh. Trường xác định cung cấp nguồn lao động qua đào tạo là nhiệm vụ chính trị quan trọng; nhất là đào tạo nghề có chất lượng là yếu tố tiên quyết nhất cho sự tồn tại và phát triển.

Thứ nhất, các chỉ tiêu của trường gắn với giải pháp đột phá và chỉ tiêu của tỉnh trong cả giai đoạn 2020-2025. Tại địa phương Đồng Tháp Đất sen hồng, các chỉ tiêu về xã hội tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; Trong các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục trong Tỉnh.

Thứ hai, tăng số lượng các nội dung tâm đào tạo gắn với doanh nghiệp. Đào tạo nghề sự phải tiếp tục gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng. Gắn kết từ tuyển sinh đến đạo tào, thực hành, thực tập từ đó giúp học có việc làm. Phấn đấu hằng năm tăng ít nhất 5% các nội dung gắn với doanh nghiệp. Tạo sự lan toả trong ý thức có việc làm qua đào tạo, nhất là đào tạo nghề. Đầu tư đào tạo để người học sau tốt nghiệp có thu nhập cao hơn, nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và đất nước.

[caption id="" align="aligncenter" width="567"] Một buổi chia sẻ kỹ năng viết hồ sơ xin việc cho SV nhà trường[/caption]

Thứ ba, các hoạt động đầu tư theo hướng hiện đại, hội nhập, chất lượng và tự chủ. Đào tạo theo hướng hiện đại, cập nhật với yêu cầu việc làm, hội nhập quốc tế, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đặc biệt tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống. Phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao; từng bước thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Thứ tư, tổ chức đào tạo nhằm phát huy mạnh mẽ mô hình giáo dục mở. Đa dạng hoá phương thức đào tạo dựa theo mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số. Đồng thời giải pháp để đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ năm, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phân luồng. Nhất là chú trọng phân luồng học sinh ngay từ khi hết trung học cơ sở.  Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục, đào tạo./.

Phạm Quang Huy 

Ts. Hiệu trưởng CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.01840 sec| 649.461 kb