Chủ tịch Hiệp hội tham dự Hội nghị lấy ý kiến về việc sửa đổi Bộ Luật lao động về Dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề, tập nghề cho người lao động

0
46

Ngày 22/2/2019, Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị lấy ý kiến về việc sửa đổi Bộ Luật lao động về Dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề, tập nghề cho người lao động do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cơ quan tổ chức quốc tế của Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ), một số vụ chức năng của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều chỉnh những nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp trong Bộ Luật Lao động để phù hợp với bối cảnh mới. Đồng thời, Chủ tịch Hiệp hội cũng đưa ra ý kiến cần tập trung chỉnh sửa những nội dung của chương 4 liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu đặc biệt là những cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với phát triển bền vững, theo chuẩn hóa khu vực và quốc tế….., đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng đã đề cập đến trách nhiệm quản lý Nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm và người sử dụng lao động.

Ý kiến trao đổi của Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng và các đại biểu của Hiệp hội đã được Hội nghị đánh giá là thiết thực và có tính gợi mở cho quá trình sửa đổi Bộ Luật lao động liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here