Danh sách hội viên

Trung tâm dạy nghề Thạch Thành

Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá
ĐT: 0904560257
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Trung tâm dạy nghề Đông Sơn, huyện Đông Sơn

Khu 3 thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá
ĐT: 037.691122
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Phó GĐ Trung tâm đào tạo và Dạy nghề 27 Nguyễn Du

27 Nguyễn Du, phường Điện Biên, tp Thanh Hoá, Thanh Hoá
ĐT: 0913567515
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Phó GĐ Sở LĐTHXH tỉnh Thanh Hoá

74 Tô Vĩnh Diệm, phường Điện Biên, tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
ĐT: 0913364320
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Hiệu trưởng trường Xây dựng Thanh Hoá

THôn 2, xã Quảng Hưng, Thanh Hoá
ĐT: 037.913895
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Hiệu trưởng trường Kỹ thuật phát thanh-Truyền hình Thanh Hoá

Xã Quảng Thọ, huyện Quản Xương, Thanh Hoá
ĐT: 037.675626
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Hiệu trưởng trường Kỹ thuật Ngọc Lặc

Thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hoá
ĐT: 037.871229
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Hiệu trưởng trường dạy nghề thương mại du lịch Thanh Hoá

Quảng Tâm, Quảng Xương, Thanh Hoá
ĐT: 037.675735
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Hiệu trưởng trường Dạy nghề thủ công nghiệp Thanh Hoá

Phố Tây Sơn 2, phường Phú Sơn, tp Thanh Hoá
ĐT: 037.742437
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007

Hiệu trưởng trường CĐ nghề Công nghiệp Thanh Hoá

64 Đình Hương, xã Đông Cương, Tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
Lĩnh vực: Cá nhân
Ngày tham gia: 25-09-2007
0.01084 sec| 581.203 kb