Hà Nội: Tỷ lệ lao động nông thôn sau học nghề có việc làm đạt 88,46%

0
37

Đây là thông tin tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và một số sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thời gian qua, công tác điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thành phố quan tâm, chỉ đạo. Từ năm 2016 đến nay, có 55 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Toàn thành phố đã tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 76.203 người. Tỷ lệ lao động sau học nghề có việc làm đạt 88,46%. Trong đó, tỷ lệ lao động được doanh nghiệp/đơn vị tuyển dụng chiếm 11,26%; doanh nghiệp/đơn vị bao tiêu sản phẩm chiếm 10,97%; tỷ lệ lao động sau học nghề tự tạo việc làm chiếm 76,69%. Đáng lưu ý, số lao động thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp chiếm 1,08%.

Thời gian qua, một số địa phương áp dụng mô hình đào tạo thí điểm đã thu hút được nhiều lao động tham gia học nghề và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu như mô hình đào tạo may công nghiệp tại Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai cho mức thu nhập của người lao động bình quân từ 2,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/tháng; mô hình nghề sản xuất mây, tre, giang đan tại huyện Chương Mỹ phối hợp đào tạo với doanh nghiệp cho thu nhập bình quân của người lao động 4 triệu đồng/tháng; mô hình đào tạo nghề trồng cây ăn quả, nấm ăn, nấm dược liệu tại Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì cho thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng…

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cho rằng, việc rà soát, đề xuất bổ sung danh mục các nghề đào tạo, chương trình đào tạo chưa được cập nhật thường xuyên, dẫn đến một số nghề mới, cần thiết nhưng chưa có trong danh mục đào tạo nên chưa thực hiện được. Đặc biệt, thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo sơ cấp được thành phố phê duyệt 3 tháng tại một số địa phương chưa phù hợp, không đáp ứng được với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Chính sách tín dụng sau học nghề còn nhiều khó khăn, nên số lao động nông thôn sau học nghề có nhu cầu vay vốn nhưng nguồn vốn vay chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho vay giải quyết việc làm cho người lao động. Vì thế, kết quả sau đào tạo nghề chưa được như mong muốn…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chính sách đối với người học nghề và các chính sách khác có liên quan không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh mục nghề đào tạo cho phù hợp với nhu cầu người lao động và thực tế của địa phương, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố kiến nghị với Trung ương về thời gian đào tạo nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp cho phù hợp với thực tế; ban hành các cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

PV