Video: VAVET&SOW ra mắt Diễn đàn Giáo dục nghề nghiệp – VET forum và logo mới

Video: VAVET&SOW ra mắt Diễn đàn Giáo dục nghề nghiệp – VET forum và logo mới (Hoạt động Hiệp hội) - Diễn đàn Giáo dục nghề nghiệp - VET forum được ra mắt với mong muốn tạo nên một diễn đàn cho những người quan tâm đến đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp (GDNN), tăng cường chức năng tư vấn và phản biện xã hội của Hiệp hội.

Loading the player...

VET forum sẽ trở thành một thư viện về GDNN, một cổng thông tin kết nối các đối tượng học nghề, các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp và còn cho phép họ được thể hiện quan điểm trực tiếp
Cũng để thể hiện sự sẵn sàng chung tay cùng các đơn vị, tổ chức để phát triển sự nghiệp GDNN của Việt Nam, Hiệp hội ra mắt logo mới để thể hiện tinh thần này. Logo mới là 2 chữ V đan vào nhau đại diện cho hình tượng chung tay hợp tác, liên kết và cùng nâng đỡ để tạo nền tảng phát triển hướng tới một tương lai có kết quả, có thành quả tốt đẹp.


0.04937 sec| 623.523 kb