Hơn 8.000 chuyên gia, lao động nước ngoài xin nhập cảnh

Từ nhu cầu của các địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao các nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét cho ý kiến ưu tiên cho 8.459 người là những chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thiếu hụt chuyên gia, lao động giỏi

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh cho biết theo báo cáo của 63 sở LĐ-TB-XH (tính đến ngày 18-3), tổng số lao động nước ngoài đã được cấp phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động là 94.000 người. Trong đó, số lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam là 68.521 người (lao động Trung Quốc là 15.310 người, chiếm 22,4%; lao động Hàn Quốc là 23.581 người, chiếm 34,4%; lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác là 29.630 người, chiếm 43,2%).

Số lao động nước ngoài chưa quay trở lại Việt Nam làm việc là 25.479 người (lao động Trung Quốc là 19.113 người, chiếm 75%; lao động Hàn Quốc là 3.766 người, chiếm 14,8%; lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác là 2.600 người, chiếm 10,2%). Số lao động này chủ yếu là các chuyên gia/lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp (DN).

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đang thiếu hụt khoảng 100 chuyên gia, lao động chưa thể sang Việt Nam làm việc

Về tình hình lao động nước ngoài có nhu cầu trở lại làm việc, theo báo cáo của 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương, hầu hết lao động nước ngoài mà các DN đang thiếu hụt đều là các nhà quản lý hoặc chuyên gia ở các dự án, công trình trọng điểm. Mặc dù các địa phương đều tích cực, chủ động các phương án hỗ trợ DN tìm nguồn lao động thay thế nhưng những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, kinh nghiệm quản lý, ngoại ngữ, điều hành lâu năm thì trong khoảng thời gian ngắn, lao động Việt Nam chưa đáp ứng được ngay, cần phải có thời gian đào tạo, chuyển đổi.

“Nếu tình trạng thiếu hụt chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật… tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các vị trí nêu trên sẽ dẫn đến ngừng việc, giãn việc ở một số vị trí khác trong DN. Ngoài ra, sẽ tác động đến nhiều ngành và lĩnh vực có liên quan những công trình, dự án” – văn bản Bộ LĐ-TB-XH nêu rõ.

Để lại phản hồi