20 triệu đối tượng được thụ hưởng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ thống nhất cao với nội dung dự thảo Nghị quyết, giao các bộ chức năng rà soát, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo thẩm quyền.

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra được Chính phủ xem xét, thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020.

Báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 31/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành hữu quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

[caption id="attachment_13148" align="aligncenter" width="960"]20 triệu đối tượng được thụ hưởng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội Người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.[/caption]

Về nội dung hỗ trợ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến 6/2020 cho các đối tượng là người có công với cách mạng (1.135 triệu người) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.470 tỷ đồng, tổng số người được hỗ trợ 4,315 triệu người).

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến 6/2020 cho các đối tượng là hộ nghèo (984.000 hộ), hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.730 tỷ, tổng số hộ được hỗ trợ 2.244.000 hộ).

Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến 6/2020 cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 5.400 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 1 triệu lao động).

Người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động (dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động).

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến 6/2020 cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 2.280 tỷ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760 ngàn hộ).Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến 6/2020 cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 15.000 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 5 triệu lao động).Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng 1 chế độ hỗ trợ cao nhất.Bên cạnh đó, có 2 chính sách hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa tạo điều kiện người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc). Dự kiến số tiền được tạm dừng khoảng 6.500 tỷ đồng.Cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/người/tháng. Dự kiến số tiền được hỗ trợ là 3.000 tỷ đồng.Kết luận phiên họp về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ thống nhất cao với nội dung dự thảo Nghị quyết. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nguyên tắc hỗ trợ là chỉ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập; mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 gây ra; không hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng; bảo đảm nguyên tắc chia sẻ khó khăn, nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, trong đó Chính phủ chỉ hỗ trợ một phần với mức phù hợp với khả năng nguồn lực; việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách...Sau phiên họp này, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rà soát, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo thẩm quyềnTrước đó, thảo luận tại phiên họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho những người này trong khoảng 3 tháng, các thành viên Chính phủ cơ bản thống nhất và cho rằng cần cấp bách có chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ những đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay.Một số ý kiến lưu ý về nguyên tắc cần hỗ trợ tập trung cho các đối tượng bị giảm sút thu nhập, mất thiếu việc làm không đảm bảo được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch. Nhà nước và doanh nghiệp chia sẻ để cùng đảm bảo mức sống cho người lao động. Việc hỗ trợ phải được thực hiện công khai minh bạch, không để lợi dụng và trục lợi chính sách; ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách Nhà nước."Gói hỗ trợ này được coi là một xã hội đoàn kết, chăm lo, thương yêu nhau, quyết tâm, đồng lòng vừa ngăn chặn đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng), tôi thấy đây là một quyết định nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước", ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội phát biểu tại phiên họp.Trong khi đó, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, những ngày qua, rất nhiều chia sẻ gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. “Có những món tiền không lớn, chỉ là 50.000, 100.000 đồng, thậm chí 10.000, 20.000 đồng của người dân gửi tới Mặt trận Tổ quốc, hay chỉ là một mớ rau, một quả bầu của cụ già 89 tuổi mang đến nơi cách ly...".Chia sẻ về về các gói hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân cả nước rất tin tưởng và phấn khởi khi Chính phủ có ngay các chính sách hỗ trợ người lao động bị giảm thu nhập, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, việc hoãn hay miễn đóng các loại bảo hiểm cho lao động chính thức. "Mặt trận Tổ quốc sẽ cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giám sát vấn đề này và đề nghị làm sao phân bổ kịp thời đến các đối tượng hưởng gói hỗ trợ này sớm, kịp thời mới có ý nghĩa đảm bảo công bằng, minh bạch đúng đối tượng", ông Trần Thanh Mẫn phát biểu.

V.BÌNH

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.05855 sec| 666.203 kb