Bến Tre phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bến Tre phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (LĐ).

Giai đoạn 2020 - 2025, mỗi năm tỉnh phấn đấu đưa 2 ngàn người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc thực hiện mục tiêu này trên địa bàn tỉnh đang bị ngưng trệ do dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (LĐ).

Bến Tre phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo ước đạt 7.690 người, đạt 69,9% kế hoạch năm, giảm 0,97% so cùng kỳ. Năm 2021, Bến Tre đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.310 lượt người.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư tương đối hoàn chỉnh với 24 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 14 cơ sở công lập và 10 cơ sở ngoài công lập, quy mô đào tạo bình quân khoảng 11.000 người/năm; thực hiện đầu tư trang thiết bị cho các nghề trọng điểm, cấp độ quốc gia, cấp độ khu vực ASEAN và cấp độ quốc tế. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh bằng nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin qua website, phần mềm tuyển sinh trên thiết bị di động, Facebook, Youtube, Google... bên cạnh đó, tổ chức giảng dạy trực tuyến trong tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo ông Phạm Thanh Hùng, GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre, năm 2022, thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh bền vững; “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trợ giúp có hiệu quả cho người nghèo, người yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.

Phấn đấu giải quyết việc làm 20.000 lao động, trong đó đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2022 đạt 64%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33,5%; Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 3,32%; Tỷ lệ giảm nghèo 1,5% theo Nghị quyết Tỉnh ủy;  Đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kip thời các chế độ, chính sách theo quy định; Phấn đấu thực hiện 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt trên 95%.

Để đạt được những chỉ tiêu đặt ra, ông Phạm Thanh Hùng cho biết, Bến Tre tập trung một số giải pháp trọng tâm như: Tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ATVSLĐ, cải thiện quan hệ lao động:

Phối hợp với các địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu của người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương của các tỉnh, thành phố để có kế hoạch đào tạo và chuyển đối nghề nghiệp, tạo việc làm mới phù hợp với người lao động khi không thể quay trở lại làm công việc củ như trước đây. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin tuyên truyền về các thị trường lao động ngoài nước, nhất là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc để người lao động lựa chọn tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động bằng những hình thức phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid 19; tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre và các huyện trong tỉnh nhằm kết nối thông tin về lao động, việc làm giữa người lao động và các doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động.

Kiểm tra, giám sát công tác cho vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, công tác huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; đào tạo các ngành trọng điểm, ngành phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là ngành phục vụ phát triển kinh tế biển; ứng dụng chuyển đổi số và dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp; xây dựng Kế hoạch triển khai đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn; đào tạo gắn với giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiếp tục liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, đưa sinh viên đến thực tập, thực hành tại doanh nghiệp, đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp, tăng cường liên kết để nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.03900 sec| 674.484 kb