Cuộc họp Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) lần thứ 12

0
96

Từ ngày 6-8/8/2019 tại thành phố Chiềng Mai, Thái Lan đã diễn ra Cuộc họp Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) lần thứ 12. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện quan chức cấp cao 10 nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Cuộc họp ghi nhận cập nhật của Ban Thư ký ASEAN về các quyết định, các nội dung hợp tác của ASEAN liên quan đến lao động kể từ Cuộc họp SLOM-WG lần thứ 11 bao gồm có tình hình thực hiện Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) tại các nước thành viên ASEAN, tình hình thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 với ưu tiên chiến lược về Di chuyển thể nhân, vai trò đầu mối của SLOM trong thúc đẩy hợp tác liên ngành về việc làm hòa nhập, kế hoạch đánh giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM) giai đoạn 2016-2020.

12th-SLOM-WG-1.jpg

Cuộc họp cũng đã trao đổi về tiến độ tham vấn đối với dự thảo Điều khoản tham chiếu (TOR) của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN (ASEAN TVET) dự kiến sẽ được thành lập tại Việt Nam vào năm 2020. Các đại biểu cũng đã cập nhật tình hình thực hiện các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác SLOM-WG giai đoạn 2016-2020; tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động khu vực của Tuyên bố Viêng-chăn về Chuyển đổi từ Việc làm phi chính thức sang Việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy Việc làm bền vững trong ASEAN. Đồng thời, Cuộc họp đã trao đổi về lộ trình xây dựng Kế hoạch công tác SLOM-WG 2021-2025, theo đó, In-đô-nê-xia dự kiến tổ chức Cuộc họp này vào cuối năm 2019.
Các đại biểu cũng đã có cơ hội trao đổi vớiTổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) – Chương trình hợp tác khu vực về đào tạo nhân sự giáo dục và dạy nghề dành cho ASEAN (RECOTVET).
Đoàn Việt Nam do bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn tiếp tục phát huy tính chủ động, tham tích cực và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho các nội dung của Cuộc họp.
Tại Hội nghị,  Đoàn Việt Nam đã cập nhật tiến độ thực hiện các dự án trong khuôn khổ SLOM-WG 2016-2020 do Việt Nam chủ trì hoặc đồng chủ trì với các nước, bao gồm: (i) Nghiên cứu khu vực về duy trì các cơ chế tài chính cho bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu xã hội; (ii) Nghiên cứu so sánh luật pháp và các chính sách về việc quản lý lao động người nước ngoài trong ASEAN, đặc biệt trong các ngành nghề thuộc 8 Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA)và (iii) Tăng cường hệ thống thông tin thị trường lao động ASEAN hướng tới thúc đẩy dịch chuyển lao động trong ASEAN; và (iv) Tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực ASEAN thông qua giáo trình giáo dục nghề nghiệp có tính thích ứng với sự tham gia của doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động. Đồng thời Đoàn cũng trình bày về kế hoạch xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực và Lộ trình thực hiện Tuyên bố dự kiến sẽ có sự tham gia của 3 kênh lao động, giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp. Đây sẽ là các văn kiện quan trọng thuộc ưu tiên được Việt Nam dự kiến thúc đẩy nhằm trình lên các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN thông qua và ghi nhận trong năm 2020.
PIC-12th-SLOM-WG-3.jpg
Cuộc họp SLOM-WG được tổ chức mỗi năm một lần tại các nước thành viên ASEAN theo thứ tự luân phiên. Đây là Nhóm Công tác thuộc khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về lao động (SLOM) nhằm triển khai các quyết định liên quan và thực hiện các hoạt động đã đề ra trong khuôn khổ Kế hoạch công tác của Nhóm.
Bên lề Cuộc họp SLOM-WG lần thứ 12 đã diễn ra Hội thảo khu vực nhằm thảo luận về dự thảo báo cáo ban đầu của Nghiên cứu về thúc đẩy việc làm bền vững trong nông nghiệp thông qua tăng trưởng năng suất, thúc đẩy việc làm và chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang chính thức./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here