Gỡ khó cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

0
51

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều điểm ưu việt và đầy tính nhân văn cho nông dân và người lao động tự do khi tạo điều kiện cho người dân được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, hiện nay người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp.

Người tham gia BHXH tự nguyện được quyền lợi gì?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã có văn bản hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách thành phố, mức hỗ trợ từ 10 – 30% ở các nhóm đối tượng tham gia.

Người dân khi tham gia BHXH tự nguyện được hưởng một số quyền lợi như tham gia BHXH bắt buộc. Trong đó, người tham gia được hưởng chế độ hưu trí khi đóng được ít nhất 20 năm và hết tuổi lao động; được hưởng chế độ BHXH 1 lần nếu không đủ điều kiện hưu trí hoặc muốn nhận sớm; thân nhân được hưởng tử tuất nếu người đóng chẳng may qua đời.

Tuy nhiên, đến nay, số người tham gia loại hình bảo hiểm này vẫn còn ít, đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách cần được quan tâm đẩy mạnh, góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

BHXH tự nguyện hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo

Nhằm nâng cao hơn nữa tính nhân văn của chính sách này cũng như tháo gỡ, tiếp sức và chung tay với người lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện có hiệu lực từ ngày 12/5/2018 với nội dung đáng chú ý là người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn.

Cụ thể, các mức hỗ trợ là: 30% đối với người có hộ khẩu hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Đây là hình thức hỗ trợ nhằm tăng tính hấp hẫn của loại hình BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu có 50% dân số tham gia BHXH vào năm 2020.

Tháo khó khăn

Mặc dù, có nhiều lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, nhưng việc tham gia BHXH tự nguyện của người dân hiện nay vẫn còn thấp. Điều đáng nói là hầu hết đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đều là những người lao động đã từng tham gia BHXH bắt buộc, chưa đủ tuổi nhận lương hưu nên họ tham gia tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu, còn lại số lao động tự do, người nông dân tham gia mới rất ít, không mặn mà.

Ông Phan Văn Mến – Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ người tham gia BHXH còn thấp, một trong những nguyên nhân khách quan là thuộc về cơ chế chính sách.

“Hiện nay, theo quy định của Luật BHXH là người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng 22%, mức thấp nhất bằng mức của hộ nghèo nông thôn 700.000 đ, còn mức cao nhất không vượt quá 20 lần lương cơ sở (có nhiều mức để người dân lựa chọn). Trong khi đó lại có một số hạn chế về quyền lợi đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vì họ chỉ được hưởng hai chế độ tử tuất và chế độ hưu trí. Người đóng BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ việc. Do đó, chưa hấp dẫn người lao động tham gia”, ông Mến chia sẻ.

Ngoài ra, nguyên nhân của tình trạng trên một phần do kinh tế của người dân còn khó khăn, thu nhập thiếu ổn định; còn nhiều người chưa biết và chưa hiểu đầy đủ về chính sách này.

Theo các chuyên gia, ước tính có khoảng hơn 70% người cao tuổi nước ta chủ yếu sống ở vùng nông thôn, làm nông nghiệp, trong đó có rất nhiều người sống với con cháu và phần lớn họ không có tích lũy vật chất.

Để thu hút thêm nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, ngành BHXH tiếp tục chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của BHXH tự nguyện, trong đó có những giải pháp phù hợp với đối tượng là lao động tự do và người dân khu vực nông thôn. Tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức đối thoại, trao đổi, tư vấn với người dân.

Đồng thời, BHXH các cấp tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ đại lý thu BHXH ở các xã, phường, thị trấn, hội nông dân, ngành bưu điện…; trọng tâm là kỹ năng tiếp xúc, tuyên truyền, giới thiệu chính sách BHXH, thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia đối với BHXH cấp huyện và từng đại lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ, đa dạng hóa các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ.

Cùng với đó, ngành BHXH tiếp tục tham mưu với các cấp, ngành hữu quan bổ sung, mở rộng chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện như những người tham gia BHXH bắt buộc có như vậy mới thu hút đông đảo người dân tham gia BHXH tự nguyện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here