Hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 55.000 lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Giai đoạn 2010 – 2020, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 382.000 lao động nông thôn (LĐNT) được tuyển sinh, đào tạo nghề ở các trình độ, trong đó, LĐNT được hỗ trợ đào tạo theo chính sách của Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” là 54.796 người, đạt 67,65% mục tiêu kế hoạch.

[caption id="attachment_17360" align="aligncenter" width="530"]Hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 55.000 lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh đào tạo nghề cho gần 55.000 lao động nông thôn[/caption]

Trong đó, 37.906 lao động là nữ, chiếm 69,18% tổng số người được hỗ trợ đào tạo nghề; 23.502 người được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp, chiếm 42,89% số người được hỗ trợ học nghề; 31.294 người được hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp, chiếm 57,11%.

Đối tượng được hỗ trợ học nghề bao gồm người được thuộc diện được hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, thuộc hộ bị thu hồi đất canh tác, kinh doanh, người khuyết tật và các đối tượng khác.

Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 42.865 người có việc làm sau đào tạo, trong đó, 22.802 người được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp, có 19.035 người có việc làm sau đào tạo; 30.294 người được hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp; 23.830 người có việc làm sau đào tạo; 4.010 người được doanh nghiệp tuyển dụng; 6.389 người được doanh nghiệp nhận ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm; 18.708 người sau đào tạo tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động và thu nhập tăng lên; 13.334 người tự tạo việc làm sau đào tạo và 424 người thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ sản xuất.

Qua thống kê từ các huyện, thành phố, thị xã, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 460 hộ nghèo có người tham gia học nghề, có việc làm sau đào tạo và đã thoát nghèo; 1.220 hộ có người tham gia học nghề, có việc làm, có thu nhập cao trở thành hộ gia đình có thu nhập khá tại địa phương.

Theo Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”, toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT cho 81.000 người; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề khoảng 85%; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ công chức cấp xã cho 6.000 lượt người…

Theo Baobacninh

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.01514 sec| 650.195 kb