Năm 2019 tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục nghề nghiệp

0
51

Ngày 13/02/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp về chương trình công tác năm 2019. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh.

Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Huy, Chánh Văn phòng Tổng cục đã trình bày tóm tắt Dự thảo Chương trình công tác năm 2019 của Tổng cục. Trong đó, năm 2019 sẽ tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tăng cường các giải pháp cho công tác tuyển sinh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Một số nội dung trọng tâm năm nay bao gồm công tác xây dựng thể chế, các điều kiện đảm bảo chất lượng chất lượng, kết nối doanh nghiệp, tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công tác truyền thông.

Cũng tại cuộc họp, thủ trưởng các Vụ, đơn vị đã trao đổi, thảo luận và đề xuất, kiến nghị những nội dung, chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 trên cơ sở Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại cuộc họp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nêu rõ, năm 2019, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được lựa chọn là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, với mục tiêu tạo ra sự bứt phá, đổi mới về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, do vậy trên cơ sở chương trình công tác của Bộ, các Vụ, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm của mình, bám sát theo chương trình công tác của Bộ, nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Vụ, đơn vị tiếp tục rà soát nội dung công việc và xây dựng kế hoạch chi tiết để tổng hợp chung và xây dựng kế hoạch của Tổng cục trong năm 2019. Trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện thành công Lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 và chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn ngành bàn về công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here