Tăng chi cho an sinh xã hội từ nguồn tiết kiệm tinh giản biên chế

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các địa phương đối với phần kinh phí dành ra từ giảm chi qua thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Theo đó, nguồn kinh phí này có thể dành chi cho an sinh xã hội, cải cách tiền lương...

[caption id="attachment_18003" align="aligncenter" width="650"]Tăng chi cho an sinh xã hội từ nguồn tiết kiệm tinh giản biên chế Chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội cho các đối tượng qua hệ thống bưu điện.[/caption]

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị liên quan đến đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và việc thực hiện biên chế, tinh giản biên chế, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn liên quan đến phần kinh phí giảm chi từ nguồn hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối với các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng theo nguyên tắc: 50% bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương theo quy định; 50% còn lại để ưu tiên chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng. Việc quyết định chi cho từng nội dung do địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

Kết thúc năm, chậm nhất trước ngày 31/3/2022, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện phần ngân sách nhà nước giảm chi theo quy định.

Theo baodansinh.vn

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.08131 sec| 650.406 kb