Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm việc với Tổng cục GDNN về thực hiện chương trình công tác năm 2020

0
39

Ngày 22/9/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự có buổi làm việc với Thứ trưởng có lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh đã báo cáo những kết quả chính về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2020 và đã đạt được một số kết quả. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được tập trung thực hiện. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Công tác tuyển sinh đào tạo được thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, các văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về tuyển sinh được ban hành kịp thời, đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo trực tuyến. Trong 8 tháng đầu năm, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cả nước ước đạt 62% chỉ tiêu kế hoạch. Đào tạo nhân rộng 12 nghề của Úc, 22 nghề của Đức tiếp tục được triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; kiện toàn Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, thành lập Đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam và tổ chức lễ ra mắt Đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam.

Công tác truyền thông tiếp tục được duy trì, đa dạng hóa các phương thức truyền thông tập trung vào công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, tôn vinh, nêu gương cá nhân tập thể điển hình trong giáo dục nghề nghiệp… Công tác đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục hoàn thiện và trình công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 8 nghề được xây dựng, cập nhật năm 2019. Triển khai xây dựng, chỉnh sửa tiêu chuẩn KNNQG cho 19 nghề, biên soạn ngân hàng đề thi cho 8 nghề; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ cho người lao động đạt yêu cầu. Hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, đạt được một số kết quả nhất định. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức các kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu.

Về trọng tâm 3 tháng cuối năm, Tổng cục sẽ tập trung cao độ hoàn thành chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao năm 2020 với trọng tâm là đẩy nhanh công tác hoàn thiện thể chế, chính sách theo nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng, đào tạo gắn với sử dụng và việc làm, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Tổng cục trong việc triển khai nhiệm vụ công tác trong 9 tháng đầu năm. Đặc biệt trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giáo dục nghề nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định, đáng ghi nhận.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục tập trung rà soát, hoàn thiện những nội dung về chương trình kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 5 năm tới, trong đó có công tác tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; tập trung thực hiện quyết liệt công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Trước mắt trong tháng 10, triển khai thật tốt một số nhiệm vụ như thi kỹ năng nghề quốc gia, ngày kỹ năng nghề Việt Nam, lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu

PV