Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI
Sáng 25/8, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Hội nghị nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW tại các địa phương trên phạm vi cả nước. Sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp, , kiến nghị Ban Bí thư ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo tiếp tục các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm tại nước ngoài phù hợp với bối cảnh và tình hình nhiệm vụ mới.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI
Ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Chỉ thị 16-CT/TW ban hành đã nhấn mạnh mục tiêu bao trùm là việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài lao động nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần phát triển kinh tế của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc nước ngoài; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc nước ngoài; điều chỉnh lại một số quy định và chính sách pháp luật chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần mở rộng thị trường lao động nước ngoài, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng tích lũy, cải thiện đời sống người lao động và gia đình, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước; đàm phán, ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận hợp tác về lao động với các nước; tạo hành lang pháp lý cho việc phái cử người lao động và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết được thuận lợi và hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã phát biểu ý kiến đánh giá, tổng hợp, nhận định kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị 16-CT/TW. Với 12 ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo, đồng chí Đỗ Ngọc An yêu cầu Thường trực Tổ Biên tập nghiên cứu, chắt lọc để đưa vào Dự thảo Báo cáo, đồng thời cũng đề nghị các thành viên Tổ Biên tập cần tiếp tục nghiên cứu, góp ý thêm với Thường trực Tổ Biên tập để Tổ Biên tập có đủ thời gian hoàn thiện Dự thảo Báo cáo trình Ban Bí thư đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đã đề ra.

Theo: Cổng thông tin điện tử Tp. Hải Phòng

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.02503 sec| 662.281 kb