Trường Đại học Lao động – Xã hội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:

I. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Tại Trường Đại học Lao động – Xã hội:
Tuyển sinh đợt 1: Tại Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Tuyển sinh đợt 2:
- Tại Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Tại Cơ sở II, số 1018, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Lao động – Xã hội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NĂNG LỰC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Hình thức đào tạo: Chính quy
2. Thời gian đào tạo: 02 năm
3. Năng lực đào tạo của Trường Đại học Lao động – Xã hội: 240
Dự kiến phân bổ như sau:
- Chuyên ngành Kế toán: 30 (tại Trụ sở chính)
- Chuyên ngành Quản trị nhân lực: 100 (tại Trụ sở chính: 70; tại Cơ sở II: 30)
Chuyên ngành Công tác xã hội: 50 (tại Trụ sở chính: 20; tại Cơ sở II: 30)
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 30 (tại Trụ sở chính)
- Chuyên ngành Bảo hiểm: 30 (tại Trụ sở chính)
Nhà trường tuyển sinh dựa theo năng lực đào tạo và phân bổ chỉ tiêu theo điều kiện thực tế.
4. Chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán
- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực
- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội
- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Bảo hiểm
III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Về văn bằng
a. Đối với chuyên ngành Kế toán, Công tác xã hội và Bảo hiểm
- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi, không phải học bổ sung kiến thức khi dự thi.
- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi, phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Lao động - Xã hội trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi.
b. Đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực và Quản trị kinh doanh
- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi, không phải học bổ sung kiến thức khi dự thi.
- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với chuyên ngành dự thi, phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Lao động - Xã hội trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi.
Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi và quy định về học bổ sung kiến thức được nêu chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này.
2. Về kinh nghiệm làm việc
a. Đối với chuyên ngành Kế toán, Công tác xã hội và Bảo hiểm
Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
b. Đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực
Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị nhân lực tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
c. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
4. Có đủ sức khoẻ để học tập.
5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường.
IV. CÁC MÔN THI TUYỂN
1. Môn thi tuyển sinh
a. Đối với chuyên ngành Kế toán
- Tiếng Anh;
- Nguyên lý kế toán (Môn chủ chốt);
- Kế toán quản trị.
b. Đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực
- Tiếng Anh;
- Quản trị nhân lực (Môn chủ chốt);
- Tiền lương.
c. Đối với chuyên ngành Công tác xã hội
- Tiếng Anh;
- Nhập môn công tác xã hội (Môn chủ chốt);
- Hành vi con người và môi trường.
d. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Tiếng Anh;
- Quản trị học (Môn chủ chốt);
- Kinh tế vi mô.
e. Đối với chuyên ngành Bảo hiểm
- Tiếng Anh;
- Nguyên lý bảo hiểm (Môn chủ chốt);
- Quản trị rủi ro.
2. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi ngoại ngữ:
a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.
b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
Lưu ý: Các bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng bằng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;
d. Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi được quy định theo bảng dưới đây:

Loại chứng chỉ

Điểm đạt

Tổ chức cấp

IELTS

4.5

British Council, IDP
TOEFL IPTTOEFL CBTTOEFL iBTTOEIC

450

133

45

450

Tổ chức IIG Việt Nam, trung tâm do ETS (Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ) ủy quyền
Cambridge Exam

PET

Các cơ sở của nước ngoài
BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ.
Các thí sinh dự thi thuộc đối tượng trên nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đối với tuyển sinh đợt 1 trước 17h00’, ngày 26/3/2021 (thứ 6) tại Khoa Sau đại học, phòng 402, tầng 4, nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; đối với tuyển sinh đợt 2 trước 17h00’, ngày 30/7/2021 (thứ 6) tại Khoa Sau đại học, phòng 402, tầng 4, nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc tại Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1 nhà A, Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Lưu ý: Nhà trường sẽ không xem xét miễn thi ngoại ngữ đối với thí sinh nộp văn bằng, chứng chỉ sau thời hạn nêu trên hoặc văn bằng, chứng chỉ trình độ ngoại ngữ không phù hợp.
3. Nội dung thi và dạng thức đề thi được quy định tại Phụ lục II đến Phụ lục XII kèm theo Thông báo này.
V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1. Đối tượng ưu tiên
a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b. Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
c. Con liệt sĩ;
d. Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
đ. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a nêu trên;
e. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
2. Mức ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn thi chủ chốt nếu cả 02 môn thi đạt điểm trên 5, nếu một trong hai môn đạt điểm dưới 5 thì được cộng điểm vào môn thi đạt điểm dưới 5.
VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường).
- Bản sao công chứng bằng đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với người tốt nghiệp đại học năm 2021).
- Bản sao công chứng bảng điểm đại học.
- Chứng chỉ hoàn thành học bổ sung kiến thức của Trường Đại học Lao động - Xã hội (nếu thuộc đối tượng phải học bổ sung kiến thức).
- Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc của cơ quan (nếu thuộc đối tượng yêu cầu phải có kinh nghiệm công tác).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (trong vòng 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ).
- 02 Phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin và số điện thoại liên hệ.
- 04 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ).
- Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, năng lực ngoại ngữ (nếu có).
- Giấy cam đoan.
VII. THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN SINH
  1. 1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi
Đợt 1: Tổ chức thi tại Trụ sở chính
- Thời gian bán hồ sơ: Bắt đầu từ 22/02/2021.
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/04/2021 (Có thể thay đổi theo điều kiện thực tế).
- Thời gian học bổ sung kiến thức: 3/2021 – 4/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).
- Thời gian ôn thi: 4/2021 -5/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).
- Thời gian thi tuyển (Dự kiến): 22/5 – 23/5/2021.
- Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh (Dự kiến): 6/2021.
- Khai giảng khóa học (Dự kiến): 6/2021.
Đợt 2: Tổ chức thi tại Trụ sở chính và tại Cơ sở II
- Thời gian bán hồ sơ: Bắt đầu từ 22/02/2021.
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 27/8/2021 (Có thể thay đổi theo điều kiện thực tế).
- Thời gian học bổ sung kiến thức: 7/2021 – 8/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).
- Thời gian ôn thi: 8/2021 – 9/2021 (Theo thông báo của Nhà trường).
- Thời gian thi tuyển (Dự kiến): 25/9 - 26/9/2021.
- Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh (Dự kiến): 10/2021.
- Khai giảng khóa học (Dự kiến): 10/2021.
2. Lệ phí
- Lệ phí xét hồ sơ tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí thi: 360.000đ (120.000 đồng/môn).
Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại:
- Khoa Sau đại học, phòng 402, tầng 4, nhà A, Trụ sở chính, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243 5560 412.
Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1 nhà A, Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 02838837801 (108) hoặc (109).
Chi tiết xem tại Website: Http://ulsa.edu.vn

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.22222 sec| 678.656 kb