Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng Cộng đồng ASCC lần thứ 23

0
35
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì Hội nghị.

Trong bối cảnh xã hội đang đổi thay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, già hóa dân số và thiên tai dịch bệnh… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kêu gọi các nước thành viên ASEAN “đoàn kết và hợp tác hơn nữa, phát huy vai trò của ASCC trong việc điều phối những nỗ lực của Cộng đồng để đảm bảo cho người dân có được một cuộc sống hạnh phúc, đảm bảo được ổn định và phát triển xã hội”.

Ngày 23/6, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 23 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Bộ trưởng Lao động – TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì và điều hành Hội nghị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì Hội nghị.

Đảm bảo người dân có cuộc sống hạnh phúc, phát triển xã hội

Đây là Hội nghị định kỳ lần thứ nhất trong năm 2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò Chủ tịch ASCC 2020 chủ trì tổ chức nhằm xem xét, thông qua các kết quả, văn kiện của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Hội nghị có sự tham dự của 10 Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh năm 2020 là một năm quan trọng của ASEAN khi tất cả các cơ quan chuyên ngành và cả 3 trụ cột Chính trị – An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội đang thực hiện đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể 2025.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên ngành cũng thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch công tác 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng Kế hoạch công tác cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021-2025.

Bộ trưởng khẳng định, với 15 cơ quan chuyên ngành liên quan phụ trách nhiều lĩnh vực, Cộng đồng Văn hóa – Xã hội có sứ mệnh quan trọng khi kết nối trực tiếp với người dân và phục vụ cho người dân.

Trong bối cảnh xã hội đang đổi thay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghiệp, các nền tảng xã hội phát triển, già hóa dân số và thiên tai dịch bệnh đang ngày càng gia tăng, tại giai đoạn chuyển giao giữa hai thập kỷ này, Bộ trưởng kêu gọi các nước thành viên ASEAN “đoàn kết và hợp tác hơn nữa, phát huy vai trò của ASCC trong việc điều phối những nỗ lực của Cộng đồng để đảm bảo cho người dân có được một cuộc sống hạnh phúc, đảm bảo được ổn định và phát triển xã hội”.

Bộ trưởng mong muốn: “Tại Hội nghị ngày hôm nay, tôi mong được nghe các ý kiến chia sẻ quan điểm của các Bộ trưởng liên quan về những nội dung ưu tiên, các ý tưởng hợp tác và phục hồi hậu Covid-19 làm định hướng cho các hoạt động của Cộng đồng trong năm nay cũng như giai đoạn 5 năm sắp tới của ASEAN”.

“Hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, tự lực tự cường, bền vững và năng động nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng ủng hộ những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 gắn liền với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc Việt Nam sẽ thúc đẩy thảo luận và hướng tới các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Lao động và Phát triển nguồn nhân lực; Phúc lợi xã hội và Phát triển; Y tế; Truyền thông và Thông tin; Văn hóa ASEAN; Nhận thức và Bản sắc; Môi trường và Biến đổi khí hậu; và Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Những trọng tâm này phù hợp với chủ đề của năm ASEAN 2020 cũng như 5 ưu tiên, bao gồm: Hòa bình, an ninh và ổn định; Thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4; Thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; Và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả của bộ máy ASEAN.

Xây dựng kế hoạch phục hồi sau đại dịch, mang lại việc làm và sinh kế

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của tất cả các nước thành viên ASEAN, các Bộ trưởng hoan nghênh sáng kiến về thúc đẩy hợp tác và tăng cường các biện pháp ứng phó với Covid-19.

Theo đó, các Bộ trưởng khuyến khích những đóng góp tích cực của tất cả các Cơ quan chuyên ngành thuộc ASCC trong nỗ lực ứng phó chung của khu vực với Covid-19.

Các sáng kiến liên ngành có sự phối hợp chung đã cho phép xây dựng được kế hoạch phục hồi sau đại dịch nhằm mang lại việc làm và sinh kế cho người lao động và thúc đẩy khả năng vực dậy về kinh tế – xã hội của các nhóm yếu thế.

Toàn cảnh Hội nghị

Liên quan đến vấn đề này, các Bộ trưởng đã ủng hộ đề xuất của Việt Nam và Ban thư ký ASEAN về việc tổ chức một loạt hội thảo trên web về các nỗ lực do ASCC chủ trì nhằm giải quyết Covid-19.

Hội nghị cũng đã ghi nhận phần chia sẻ của các Bộ trưởng ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN về những nội dung ưu tiên, các sáng kiến trong hợp tác và phục hồi hậu Covid-19.

Đây là những nội dung quan trọng để định hướng cho các hoạt động của Cộng đồng trong năm nay cũng như giai đoạn 5 năm sắp tới của ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, tự lực tự cường, bền vững và năng động, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và đạt được sự đồng thuận thông qua 02 văn kiện, Tuyên bố của Cộng đồng để trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thông qua và ghi nhận, bao gồm: Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho một Thế giới công việc đang đổi thay; và Điều khoản tham chiếu của Hội đồng phát triển Giáo dục nghề nghiệp ASEAN.

Các Bộ trưởng cũng thống nhất về nội dung của Báo cáo Hội nghị ASCC lần thứ 23 để nộp lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2020.

Hội nghị ASCC là Hội nghị cấp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, được tổ chức 2 lần/năm trước hoặc liền kề với Hội nghị Cấp cao ASEAN để rà soát việc thực hiện các hoạt động và chuẩn bị các văn kiện thuộc lĩnh vực phụ trách của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội trong các hoạt động hợp tác ASEAN để trình Cấp cao ASEAN thông qua.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động-TB&XH Lê Quân làm Trưởng đoàn.

Thành phần gồm có đại diện Lãnh đạo cấp Bộ và cấp Cục, Vụ của các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam bao gồm các Bộ: TT&TT, VHTT&DL, GD&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Y tế, Nội vụ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Trụ cột.

Bộ LĐ-TB&XH – (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)