Văn bản pháp quy

Nhiều dự kiến thay đổi về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên
29 Tháng 05, 2022

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Về 2 hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ 20/5
14 Tháng 04, 2022

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa an hành Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Từ 1/5, sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số
29 Tháng 03, 2022

Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Từ 9/4 năm nay, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa
28 Tháng 03, 2022

Đây là quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

V/v tuyển sinh trung cấp, cao đẳng và quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh trình

V/v tuyển sinh trung cấp, cao đẳng và quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh trình

05 Tháng 11, 2018

Về việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng và quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh trình độ trung cấp.

Dự thảo Thông tư "Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

Dự thảo Thông tư "Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

05 Tháng 11, 2018

Dự thảo Thông tư "Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục mã cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

0.03889 sec| 596.727 kb