Quảng Ninh: Tích cực triển khai hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em

0
37
Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em 2020 tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ ngày 1-30/6.

Mục đích của Tháng hành động vì trẻ em nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, giúp cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ xã hội để phát triển toàn diện; Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vi, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh; chung tay giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các nội dung cần tập trung cho Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em ở tất cả các cấp với các nội dung và hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tổ chức các hoạt động truyền thông như: Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; các kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em như: Diễn đàn, tọa đàm, hội nghị… để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Duy trì, triển khai, nhân rộng các mô hình, hoạt động phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh. Bên cạnh đó chú trọng các công tác tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em, các mục tiêu vì trẻ em, việc triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 như: Xây dựng phóng sự, thông điệp tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục, clip về chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, xây dựng và cấp phát tài lìệu tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em.

Cùng với đó, tăng cường kết nối các nhà tài trợ để hỗ trợ cho Trẻ em cần sự trợ giúp; vận động các nhà tài trợ để ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ninh. Chủ trì kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hìện Tháng hành động vì trẻ em của các ngành, địa phương. Chủ trì tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả Tháng hành động vì Trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay hướng tới các hoạt động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, giúp cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ xã hội để phát triển toàn diện.

Các thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 tỉnh Quảng Ninh:

1. Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

2. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

3. Hãy gọi 111, 18001769 để bảo vệ trẻ em.

4. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

5. Hãy hành động vì một xã hội không có xâm hại và bạo hành trẻ em.

6. Xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại.

7. Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị bạo lực, xâm hại.

8. Nói “không” với bạo lực, xâm hại trẻ em.

9. Chúng em cần sự bảo vệ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Vân Khánh